Urząd Gminy Gołuchów
http://goluchow.pl

09 czerwca 2010 00:00

ZARZĄDZENIE w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego

W związku z obniżeniem stanu wody na rzece Prosna poniżej stanu alarmowego odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe dla Gminy Gołuchów od godz. 8.00 dnia 9 czerwca 2010r.
                                                                                                                     Wójt
                                                                                                            /-/ Marek Zdunek