Wiadomości

19 maja 2017 15:11 | Wiadomości

Pobierasz świadczenie przedemerytalne? Rozlicz się z ZUS-em!

Jeszcze tylko kilkanaście dni pozostało osobom pracującym i jednocześnie pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne na rozliczenie się ze swoich przychodów z ZUS. Osiągany przez świadczeniobiorcę przychód może bowiem wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Do...

czytaj więcej »

19 maja 2017 07:53 | Wiadomości

XXVII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 30.05.2017r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, - udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów, -...

czytaj więcej »

15 maja 2017 13:28 | Wiadomości

X Gołuchowski Rajd Rowerowy - Święto Polskiej Niezapominajki - 20 maja 2017 r.

Miłośników podróżowania na dwóch kółkach zapraszamy na X Gołuchowski Rajd Rowerowy, organizowany z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. 20 maja 2017 r. (sobota) planujemy przejechać kilkanaście kilometrów wśród majowych plenerów gminy Gołuchów....

czytaj więcej »

05 maja 2017 10:32 | Wiadomości

Gminny Dzień Strażaka

Dnia 7 maja br. w kościele pw. Św. Floriana w Jedlcu o godz. 12:00 odbędzie się uroczysta msza święta w intencji strażaków i ich rodzin z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka. W uroczystościach udział wezmą poczty sztandarowe i przedstawiciele zarządów wszystkich OSP...

czytaj więcej »

28 kwietnia 2017 10:56 | Wiadomości

Badanie ankietowe – Program Rewitalizacji Gminy Gołuchów

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Gołuchów na lata 2017-2023, zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia poniżej zamieszczonej ankiety i dostarczenia jej do Biura Podawczego w Urzędzie Gminy w Gołuchowie do 15 maja 2017 roku. W Urzędzie...

czytaj więcej »

27 kwietnia 2017 14:25 | Wiadomości

Inwentaryzacja przyrodnicza związana z wykonywaniem opracowań projektowych dla planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin.

Uprzejmie informuję, że na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, TRANSPROJEKT GDAŃSKI Spółka z o.o., Pracownia Projektowa w Warszawie, ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa wykonuje na terenie naszej gminy inwentaryzację przyrodniczą. W związku z tym informuję...

czytaj więcej »

27 kwietnia 2017 11:16 | Wiadomości

Dzień Ziemi w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

W kierunku natury zmierzali uczestnicy obchodów Dnia Ziemi w Ośrodku Kultury Leśnej. Przyjechali do Gołuchowa, aby pokazać swoje proekologiczne zaangażowanie. Życiową drogę w zgodzie z naturą i dla natury na co dzień pokonują koncertowo. Udowodnili to nie tylko śpiewem i euforycznym...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2017 08:49 | Wiadomości

Dzień Ziemi 2017

Szesnasta edycja podsumowania ekologicznej aktywności dzieci i młodzieży z Kalisza, Pleszewa i Gminy Gołuchów odbędzie się w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 25 kwietnia 2017 roku. Obchody Dnia Ziemi, które są doskonałą okazją do pokazania zaangażowania uczniów w...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2017 14:12 | Wiadomości

Młodzi wiedzą o funduszach!

Szanowni Państwo, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w imieniu którego działa Departament Polityki Regionalnej, organizuje Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunów pn.: Młodzi wiedzą o funduszach od...

czytaj więcej »