Wiadomości

07 lutego 2019 09:52 | Wiadomości

Odeszła p. Danuta Marek – wieloletnia kustosz zamku w Gołuchowie i radna gminy Gołuchów.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu do wieczności p. Danuty Marek – wieloletniej kustosz Muzeum Narodowego w Poznaniu, oddział w Gołuchowie, jak również radnej gminy Gołuchów w latach 1998-2002 oraz 2006-2010. Rada Gminy Gołuchów, w dniu 28.12.2018 r....

czytaj więcej »

06 lutego 2019 14:11 | Wiadomości

Zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

I N F O R M A C J A Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych...

czytaj więcej »

31 stycznia 2019 14:17 | Wiadomości

„Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska”

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu DEPARTAMENT ŚRODOWISKA zaprasza na warsztaty pn.: OBOWIĄZKI PODMIOTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA które odbędą się w dniach 19 lutego, 20 lutego i 26 lutego 2019 r. w godzinach od 10.00 do 15.00,...

czytaj więcej »

30 stycznia 2019 14:09 | Wiadomości

Przyznanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Gmina Gołuchów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje, że w ramach realizowanego w latach 2016-2018 projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” 5 osób odbyło szkolenie w zakresie „asystent osoby niepełnosprawnej”....

czytaj więcej »

28 stycznia 2019 12:22 | Wiadomości

Ferie z samorządowymi instytucjami kultury

Tegoroczne ferie w Wielkopolsce trwały od 14 do 27 stycznia. W naszej gminie, samorządowe instytucje kultury czyli Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów oraz Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”, w pierwszym tygodniu ferii zagospodarowała czas wolny dla dzieci z terenu naszej gminy...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 13:49 | Wiadomości

Koncert noworoczny

Zapraszamy.

czytaj więcej »

22 stycznia 2019 13:07 | Wiadomości

Awaria na ulicy Zamoyskich w Gołuchowie

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie informuje o awarii sieci wodociągowej na ul. Zamoyskich w Gołuchowie. Usunięcie awarii planowane jest do godz. 15:30. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej »

18 stycznia 2019 19:22 | Wiadomości

Nie żyje Andre Feron – wieloletni Burmistrz Chievres – belgijskiego miasta partnerskiego

Wójt Gminy Gołuchów otrzymał zawiadomienie o śmierci Andre Feron - wieloletniego Burmistrza Miasta Chievres – belgijskiego miasta partnerskiego gminy Gołuchów. Postać Andre Feron w historię gminy Gołuchów wpisywał się od 1999 r., kiedy to w sali gobelinowej gołuchowskiego...

czytaj więcej »

17 stycznia 2019 15:07 | Wiadomości

Badanie ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu uprzejmie informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych. Na terenie naszej Gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku....

czytaj więcej »

10 stycznia 2019 08:23 | Wiadomości

Otwarcie sali sportowej w Kościelnej Wsi - 09.01.2019r.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej...

czytaj więcej »