Wiadomości

11 grudnia 2017 15:20 | Wiadomości

V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów

V Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów ODBĘDZIE SIĘ 18.12.2017r. /PONIEDZIAŁEK/, O GODZ. 11.00 W SALI NR 13 URZĘDU GMINY W GOŁUCHOWIE Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 3....

czytaj więcej »

08 grudnia 2017 09:16 | Wiadomości

Sprzedaż samochodu pożarniczego z jednostki OSP Bogusławice.

Przedmiotem sprzedaży jest samochód pożarniczy marki FS LUBLIN A 180 LUX. Oferty (załącznik nr 2) można składać w Urzędzie Gminy do dnia 18.12.2017r. do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kupno samochodu pożarniczego – nie otwierać przed 18.12.2017r. Cena wywoławcza...

czytaj więcej »

07 grudnia 2017 11:35 | Wiadomości

Wyniki - Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP Powiatu Pleszewskiego.

Dnia 3 grudnia br. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Gołuchowie został rozegrany Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn OSP powiatu pleszewskiego. Organizatorami turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie, Urząd Gminy w Gołuchowie oraz Oddział Gminny Związku...

czytaj więcej »

06 grudnia 2017 12:05 | Wiadomości

Statystyczne badania rolne

Urząd Statystyczny w Poznaniu uprzejmie informuje, iż w listopadzie br. na terenie naszej Gminy, w wylosowanych gospodarstwach rolnych realizowane będą "Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych" oraz „Badanie sadów wg gatunków i odmian”. Dodatkowe...

czytaj więcej »

30 listopada 2017 09:31 | Wiadomości

Ograniczenia i okres przejściowy dla budowy domów mieszkalnych.

W związku z tym, że weszła w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, na terenach gdzie wybudowano elektrownię wiatrową (lub wydano na nią stosowne pozwolenie na budowę) od dnia 16 lipca 2019 r. lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej będzie się wiązało z określonymi nowymi...

czytaj więcej »

29 listopada 2017 14:56 | Wiadomości

Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP - Zapraszamy!!!

Zarządy Oddziałów Powiatowego w Pleszewie i Gminnego w Gołuchowie Związku OSP RP oraz Samorząd Gminy Gołuchów zapraszają na Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu pleszewskiego. Turniej odbędzie się 3 grudnia br. o godzinie...

czytaj więcej »

29 listopada 2017 11:10 | Wiadomości

Wyniki powiatowego turnieju piłki siatkowej drużyn OSP

Dnia 26 listopada br. w sali sportowej Zespołu Szkół w Dobrzycy został rozegrany Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej drużyn OSP powiatu pleszewskiego. Organizatorami turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie, Urząd Miasta i Gminy w Dobrzycy oraz Oddział Miejsko-Gminny...

czytaj więcej »

23 listopada 2017 13:45 | Wiadomości

XXXIII Sesja Rady Gminy 30.11.2017r. godz. 11:00

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Ustalenie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Podjęcie uchwały w sprawie: - przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gołuchów na lata 2017-2023. 6. Odpowiedzi na...

czytaj więcej »

23 listopada 2017 11:31 | Wiadomości

XII Gołuchowski Jarmark Bożonarodzeniowy

Bogactwo świątecznych atrakcji przygotowują organizatorzy Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gołuchowie. Impreza ta wpisała się już w kalendarz imprez gminy Gołuchów, a mieszkańcy gminy Gołuchów, jak i okolicznych miast i gmin, chętnie korzystają z tej propozycji kulturalnej. Wydarzenie,...

czytaj więcej »

22 listopada 2017 10:43 | Wiadomości

Komunikat dot. uprawnień działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych po nowelizacji dotyczącej ich ustawy.

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej...

czytaj więcej »