Wiadomości

20 lutego 2020 14:41 | Wiadomości

Badanie ankietowe

Szanowni Państwo, w ramach konsultacji społecznych zwracamy się z prośbą o udział w badaniu zainteresowania oraz zapotrzebowania na usługi kulturalne i edukacyjne oferowane przez Muzeum Zamek w Głuchowie - Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zebrane wyniki pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału...

czytaj więcej »

17 lutego 2020 16:11 | Wiadomości

Bezpłatnych szkoleniach dla mieszkańców!!!

Zapraszamy mieszkańców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa: wielkopolskieg

czytaj więcej »

11 lutego 2020 14:13 | Wiadomości

XIII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 19.02.2020r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Sprawdzenie obecności radnych w systemie do głosowania. 3. Ustalenie porządku posiedzenia. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie...

czytaj więcej »

06 lutego 2020 08:45 | Wiadomości

Promesy wręczone! Programy społeczne podsumowane!

W dniu 3 lutego br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zainaugurowała pierwszą regionalną konferencję podsumowującą rządowe programy społeczne. W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył także wojewoda Łukasz...

czytaj więcej »

03 lutego 2020 09:27 | Wiadomości

„Ferie z Kulturą” dla dzieci z terenu gminy Gołuchów.

Z propozycji zagospodarowania czasu wolnego podczas zimowych ferii skorzystało ponad 30. dzieci z terenu gminy Gołuchów. Przygotowano dla nich zajęcia i aktywności integracyjne, artystyczne, kulturalne, sportowo-rekreacyjne oraz profilaktyczne. Dzieci wzięły udział w warsztatach tworzenia...

czytaj więcej »

31 stycznia 2020 07:42 | Wiadomości

Bezpieczna Kobieta

Grafik zajęć. Wszystkie zajęcia będą się odbywać w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4a. Lp. Przedmiot

czytaj więcej »

29 stycznia 2020 13:27 | Wiadomości

Umowa o dofinansowanie podpisana

Gmina Gołuchów w dniu 29.01.2020 r. podpisała umowę o przyznaniu dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi”. Umowa została podpisana w Urzędzie Gminy w Gołuchowie, przez Pana Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa...

czytaj więcej »

29 stycznia 2020 13:26 | Wiadomości

Żłobek w Gołuchowie

W części budynku po dotychczasowym gimnazjum w Gołuchowie powstanie żłobek dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Gmina Gołuchów starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na utworzenie i wyposażenie instytucji żłobka, a efektem prowadzonych działań jest zakwalifikowanie...

czytaj więcej »

27 stycznia 2020 15:03 | Wiadomości

Zielone Kino w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

W dwie kolejne środy, 29 stycznia i 5 lutego br. zapraszamy do oglądania filmów przyrodniczych w Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. W programie sześć projekcji o zróżnicowanej długości, które ukażą polską dziką przyrodę w pięknych i zaskakujących...

czytaj więcej »