Urząd Gminy Gołuchów
http://goluchow.pl

28 lipca 2017 10:18

Komunikat w sprawie programu „500 +”

Wójt Gminy Gołuchów informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres  świadczeniowy  2017/2018 wydawane  i przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski, w miesiącu sierpniu, będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy w Gołuchowie w Sali Sesyjnej  I piętro,  pok. nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,
(w miesiącu sierpień także w PONIEDZIAŁKI w godz. 15.30 do 18.00 w siedzibie GOPS w Gołuchowie).

 

Ponadto informuję że wnioski można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl; PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Od dnia 1 sierpnia 2017r. będą obowiązywać nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz załączników do ww. wniosków. 
Po opublikowaniu przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej obwiązujących wniosków i załączników Ośrodek niezwłocznie zamieści je na stronie internetowej.

Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie GOPS oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do 31 października,

- w przypadku gdy  osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik nastąpi do 30 listopada.


Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie ulega zmianie i wynosić będzie nadal 800,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200,00 zł na osobę w rodzinie.

Rokiem bazowym, z którego dochody będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2016, z uwzględnieniem dochodu utraconego oraz dochodu uzyskanego (zamknięty katalog dochodów utraconych i uzyskanych jest określony w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Przyznanie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w rodzinie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Gołuchowie  pod nr tel. 62 76 15 084 lub tel. 693 790 140.

                                                                                               Wójt Gminy Gołuchów

                                                                                                   /-/ Marek Zdunek