Urząd Gminy Gołuchów
http://goluchow.pl

12 września 2017 15:29

Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Gołuchów

Na podstawie art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 446)  z w o ł u j ę   na dzień 14.09.2017r. /czwartek/ o godz. 10:00  w sali Urzędu Gminy w Gołuchowie NADZWYCZAJNĄ XXXI SESJĘ RADY GMINY GOŁUCHÓW.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu na rok 2017.
5. Zamknięcie posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy.
 
 
Przewodniczący Rady
Jan SOBCZAK