Urząd Gminy Gołuchów
http://goluchow.pl

17 kwietnia 2012 12:33

Konsultacje w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gołuchów na lata 2012-2017

W związku z koniecznością opracowania i realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gołuchów na lata 2012-2017. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji powyższego dokumentu. Uwagi proszę wnosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres GOPS Gołuchów ul. Lipowa 1 63-322 Gołuchów lub elektronicznej pod adresem: gops@goluchow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2012r.

Załączniki:

gminna_strategia_rozwiazywania_problemow_spolecznych_20122017.doc [770 KB]