Wiadomości

15 marca 2017 12:45 | Wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gołuchów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) z wołuję na dzień 16.03.2017r. /czwartek/ o godz. 12:00 w sali Urzędu Gminy w Gołuchowie NADZWYCZAJNĄ XXV SESJĘ RADY GMINY GOŁUCHÓW.

 

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gołuchów”.
5. Zamknięcie posiedzenia XXV Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan SOBCZAK

Przeczytano: 695 razy.

Wydrukuj

Do góry