Wiadomości

09 czerwca 2017 09:43 | Wiadomości

XXVIII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 21.06.2017r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
- zmiany budżetu na rok 2017,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie posiedzenia XXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 1137 razy.

Wydrukuj

Do góry