Wiadomości

25 września 2017 08:54 | Wiadomości

Stypendia Wójta Gminy Gołuchów przyznane

20 września 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie, po raz pierwszy odbyło się uroczyste wręczenie Listów gratulacyjnych uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce i spełnili tym samym warunek uzyskania Stypendium Wójta Gminy Gołuchów.
Wójt Marek Zdunek w obecności członków Komisji stypendialnej w osobach: Krystyna Kubiak – z-ca Wójta, Beata Szymoniak – przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, Tatiana Stefaniak –sekretarz Gminy i Zdzisław Gorzeliński – skarbnik Gminy dokonał uroczystego aktu wręczenia Listów gratulacyjnych uzdolnionej młodzieży z naszej Gminy, pogratulował im osiągniętych wyników oraz życzył dalszych sukcesów.

Stypendia mogą zostać przyznane uczniom, którzy zamieszkują na terenie gminy Gołuchów, podjęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej bezpośrednio po ukończeniu gimnazjum, oraz uzyskali średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 5,00 Możliwe jest także przyznanie Stypendium w sytuacji, gdy uczeń mając średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,00  zdobędzie tytuł finalisty olimpiady (turnieju)  na szczeblu centralnym w zawodach trzeciego stopnia. Stypendium Wójta Gminy Gołuchów przyznawane jest w formie pieniężnej, w kwocie 600,00 zł i wypłacane raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego.

Tegorocznymi stypendystami, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 są:

Agnieszka Antczak, Patrycja Antonowicz, Wiktoria Draszawka, Monika Gądziak, Katarzyna Janiak, Adrianna Jarmuż, Martyna Melka, Piotr Płócienniczak, Wiktoria Pływaczyk, Magdalena Ratajczak, Wiktoria Rudowicz, Bartosz Ruta, Joanna Skowrońska, Daria Symenko, Ewa Szadkowska, Anna Wojewoda, Kinga Zmyślona.

Ponadto na szczególne wyróżnienie zasłużyło dwoje uczniów: Piotr Płócienniczak, który jest tegorocznym laureatem Olimpiady Biologicznej na szczeblu centralnym, oraz Daria Symenko, która uzyskała tytuł laureatki stypendium Ministerstwa Kultury RFN. Tym uczniom obok Listu gratulacyjnego wręczona została również najnowsza gminna publikacja autorstwa Stanisława Małyszki pt. „Przydrożne znaki wiary na terenie Gminy Gołuchów”.

Po wręczeniu uczniom wyróżnień, Wójt jeszcze raz pogratulował im osiągniętych wyników kierując również słowa uznania do obecnych na uroczystości rodziców.

Info. GZEAS

Zdjęcia:

Przeczytano: 818 razy.

Wydrukuj

Do góry