Wiadomości

01 marca 2018 14:47 | Wiadomości

Zawiadomienie z zwołaniu Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gołuchów

Na podstawie art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) z wołuję   na dzień 02.03.2018r. /piątek/ o godz. 11:00  w sali Urzędu Gminy w Gołuchowie NADZWYCZAJNĄ XXXVI SESJĘ RADY GMINY GOŁUCHÓW.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu na rok 2018,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2018-2025,
- nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Gołuchów.
5. Zamknięcie posiedzenia XXXVI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan SOBCZAK

Przeczytano: 564 razy.

Wydrukuj

Do góry