Wiadomości

20 kwietnia 2018 15:18 | Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego.

Zgodnie z §5 ust.1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję o możliwości zgłaszania kandydatur do pełnienia w/w funkcji.

Druk zgłoszenia w załączeniu.

Zgłoszeń można dokonywać w Urzędzie Gminy w Gołuchowie do dnia 24.04.2018r. do godz. 12.00.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 191b § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.

                                                                                                                           Wójt

                                                                                                               /-/ Marek Zdunek

Przeczytano: 576 razy.

Wydrukuj

Do góry