Wiadomości

28 czerwca 2018 11:25 | Wiadomości

Dotacje - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów.

Urząd Gminy w Gołuchowie informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., poz. 5069 została opublikowana Uchwała Nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy, jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów.
W związku z powyższym wnioski o dotację celową składać będzie można w tut. Urzędzie od dnia 10 lipca 2018 r. Wnioski złożone przed tą datą nie będą rozpatrywane.
 
Szczegółowych informacji w Urzędzie Gminy udzielą:
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Marek Walczak, biuro nr 2, tel. 62 769 69 63,
Inspektor ds. ochrony środowiska -  Milena Kałużna, biuro nr 4, tel.  62 769 69 67.
 
 
 
Wójt
/-/ Marek Zdunek

Przeczytano: 1368 razy.

Wydrukuj

Do góry