Wiadomości

13 listopada 2018 07:36 | Wiadomości

XLIII Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 14.11.2018r. o Godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu na rok 2018,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2018-2026,
- nadania nazw ulic w miejscowości Gołuchów,
- wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej: Gminy Gołuchów/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i podmiotu określonego w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 450 z późn.zm.) w celu wspólnego pozyskania środków i realizacji projektu konkursowego realizowanego w latach 2019-2022 w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wręczanie podziękowań.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie posiedzenia XLIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 507 razy.

Wydrukuj

Do góry