Wiadomości

26 listopada 2018 10:14 | Wiadomości

Ostania sesja w kadencji 2014-2018

14 listopada 2018 roku odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Gołuchów, która była jednocześnie ostatnią sesją w kadencji 2014 – 2018. Porządek obrad obejmował podjęcie uchwał w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2018-2026, nadania nazw ulic w miejscowości Gołuchów, wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej: Gminy Gołuchów/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i podmiotu określonego w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 450 z późn.zm.) w celu wspólnego pozyskania środków i realizacji projektu konkursowego realizowanego w latach 2019-2022 w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe. Podczas obrad nie zgłoszono interpelacji.
W kolejnej części sesji wójt Marek Zdunek w imieniu samorządu oraz mieszkańców gminy Gołuchów wręczył radnym podziękowania za pełnienie funkcji radnego.

Radni kadencji 2014 - 2018

Lata, w których pełnili funkcję radnego

Marian Bednarek

2002 – 2018

Andrzej Biesiada

2014 - 2018

Mirosław Bociański

1990-2002, 2014-2018

Adam Gramala

1990 – 1994, 2010-2018

Bogumił Jędrzejak

2014-2018

Jan Jędrzejak

1998-2018

Tomasz Karoń

2014-2018

Paweł Mielcarek

2006-2018

Anna Miklaszewska

2014-2018

Tomasz Pawlak

2010-2018

Stanisław Podymski

2014-2018

Roman Rauhut

1990-2018

Jan Sobczak

1988-2018

Beata Szymoniak

2010-2018

Marian Wysocki

2014-2018

Szczególne podziękowania złożono panu Janowi Sobczakowi pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy Gołuchów w latach 1998 – 2018. Z tego tytułu skierowano do niego wiele ciepłych słów. Wójt Marek Zdunek powiedział między innymi: „(…)Pan Przewodniczący Jan Sobczak, który radnym był lat 30, a przewodniczącym 20 (…) dobrze pełnił tę funkcję (….). Pan Janek zawsze wiedział co  należy do przewodniczącego i nigdy nie przekraczał tej granicy, choć w wielu radach gmin, miast tak się zdarzało, że to przewodniczący uzurpowali sobie prawo do większej władzy niż im rzeczywiście ustawa daje (… ). Na co dzień był człowiekiem, który  jak to ktoś kiedyś powiedział, to jest ten co zawsze mówi prawdę. No i musimy się starać abyśmy zawsze tak postępowali, czy to chodzi o sprawy osobiste, prywatne, rodzinne, ale mam tu na myśli również sprawy, którymi będziemy się tutaj zajmować (….). Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim radnym za ostatnią kadencję, szczególnie tym radnym, z którymi już nie będziemy współpracować w tych rolach. Do podziękowań dla radnych i przewodniczącego rady przyłączyli się również Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Gołuchów. W ich imieniu dyrektor Katarzyna Maciejewska powiedziała m.in. „ ( …) Nie sposób w tym momencie nie przypomnieć, że p. Jan Sobczak jest jednym z trzech obecnych tu na sali Muszkieterów, liderów demokracji którzy w 1990 r. kładli podwaliny pod lokalny samorząd. Obok przewodniczącego są nimi również p. Roman Rauhut i p. Marek Zdunek. Panie przewodniczący dla nas przedstawicieli szkół polityka nie jest najważniejsza, ale ta bliska, ta lokalna, samorządowa jest dla nas niezmiernie ważna. Chciałabym powiedzieć, że z naszego punktu widzenia przewodniczenie radzie przez Pana to był przykład przedkładania woli służby nad walkę o władzę, przedkładania woli porozumienia dla wspólnego dobra nad partykularne interesy… dla dobra lokalnej społeczności. To bardzo ważne dla nas wszystkich. Myślę, że zaufanie jakim obdarzyli Pana radni przez te wszystkie lata kiedy był Pan przewodniczącym rady gminy to ogromny kapitał społeczny, nie do przecenienia i nie do oceny dla nas, którzy nigdy takiej funkcji nie pełniliśmy. Za to wszystko bardzo dziękujemy. Dziękujemy również za bardzo ludzkie gesty, za otwartość, zrozumienie, wyrozumiałość i gotowość do działania na rzecz gołuchowskiej oświaty. Uchwały, które jako rada gminy Państwo pod przewodnictwem Pana Jana Sobczaka podejmowaliście były dla nas bardzo ważne, przyniosły wiele pożytku naszym szkolnym społecznościom. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym, dużo radości z rodzinnych doświadczeń, bo może będzie teraz dla niej więcej czasu, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Panie przewodniczący poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, gratulujemy i dziękujemy. Brawo.”
Podziękowania swoje przekazali również druhowie strażacy  z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach. Na ręce przewodniczącego i wójta złożyli podziękowanie za wsparcie, które wyrażone zostało przekazaniem dokładnie w ubiegłym roku samochodu pożarniczego do jednostki OSP Kuchary. Następnie podziękowania złożyli również obecni na sesji p. Waldemar Maciaszek z Macewa (radny rady powiatu), sołtysi  oraz kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy Gołuchów.

Zdjęcia:

Przeczytano: 613 razy.

Wydrukuj

Do góry