Wiadomości

28 listopada 2018 15:22 | Wiadomości

II SESJA RADY GMINY GOŁUCHÓW ODBĘDZIE SIĘ 05.12.2018r. O GODZ. 11:00 W SALI URZĘDU GMINY

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Ustalenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wręczanie listów gratulacyjnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

-      powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gołuchów, określenia liczby jej członków jak i składu osobowego,

-      powołania stałej Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Gołuchów, określenia liczby jej członków jak i składu osobowego,

-      powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej, Zdrowia Rady Gminy Gołuchów, określenia liczby jej członków jak i składu osobowego,

-      powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Gminy Gołuchów, określenia liczby jej członków jak i składu osobowego,

-      powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gołuchów, określenia liczby jej członków jak i składu osobowego,

-      powołania stałej Komisji Kultury, Sportu, Promocji Rady Gminy Gołuchów, określenia liczby jej członków jak i składu osobowego,

-      ustalenia I i II wiceprzewodniczącego

-      zmiany budżetu na rok 2018,

-      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2018-2026,

-      zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

-      obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2019 rok,

-      ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gołuchów,

-      nadania nazw ulic w miejscowości Gołuchów.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Pytania, wolne wnioski i informacje.
  3. Zakończenie posiedzenia II Sesji Rady Gminy.

 

  Przewodniczący Rady

/-/ Tomasz Pawlak

Przeczytano: 854 razy.

Wydrukuj

Do góry