Wiadomości

30 stycznia 2019 14:09 | Wiadomości

Przyznanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.

Gmina Gołuchów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie informuje, że w ramach realizowanego  w latach 2016-2018 projektu „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”  5 osób odbyło szkolenie w zakresie „asystent osoby niepełnosprawnej”.  W związku  z powyższym  informujemy mieszkańców Gminy Gołuchów o możliwości wnioskowania o pomoc w formie przyznania usług asystenta osoby niepełnosprawnej .

Z usług asystenta mogą korzystać  osoby niepełnosprawne  zamieszkałe na terenie gminy Gołuchów pod warunkiem , że nie korzystają z pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Więcej informacji udzieli Agnieszka Kusiak kierownik GOPS Gołuchów tel. (062) 7615-084

Przeczytano: 452 razy.

Wydrukuj

Do góry