Wiadomości

08 października 2019 07:56 | Wiadomości

IX Sesja Rady Gminy Gołuchów odbędzie się 17.10.2019r. o godz. 11:00 w sali Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wręczenie podziękowań.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348 P Krzywosądów –Kuchary”,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348 P na odcinku Krzywosądów –Kucharki”,
- zmiany budżetu na 2019 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2019-2026,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat,
- przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z uwzględnieniem pierwszeństwa na rzecz najemców,
- rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Gołuchów.
9. Wybór ławników sądowych na kadencję 2020-2023
a) przedstawienie opinii wydanej przez Zespół o zgłoszonych kandydatach na ławników,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru ławników,
c) przeprowadzenie głosowania,
d) odczytanie protokołu z przeprowadzonego tajnego głosowania na ławników,
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
10. Pytania, wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie posiedzenia IX Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Pawlak

Przeczytano: 412 razy.

Wydrukuj

Do góry