Wiadomości

28 kwietnia 2010 00:00 | Wiadomości

XXXIII SESJA RADY GMINY GOŁUCHÓW Sesja odbędzie się w sali Urzędu Gminy w Gołuchowie w dniu 29.04.2010 o godz. 11:00.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenia porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Absolutorium:
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za rok 2009,
- dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za rok 2009,
- przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok,
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wraz z uzasadnieniem oraz zapoznanie Rady z opinią RIO w sprawie w/w wniosku,
- głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gołuchów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2010 rok,
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary,
- nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na własność i włączenia do zasobów nieruchomości położonych w miejscowości Gołuchów,
- dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Gołuchów do stanu faktycznego,
- dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Gołuchów do stanu faktycznego.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia XXXIII Sesji Rady Gminy.

Przeczytano: 1908 razy.

Wydrukuj

Do góry