Wiadomości

21 marca 2012 13:06 | Wiadomości

XIV Sesja Rady Gminy

XIV SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 26.03.2012r. O GODZ. 1100
W SALI URZĘDU GMINY


Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie.
2.Ustalenia porządku posiedzenia.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.Zgłaszanie interpelacji radnych.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2012 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego”,
- wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki,
- zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku,
- włączenia Gimnazjum w Kościelnej Wsi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelnej Wsi,
- wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie na okres 4 lat,      
- określenia wykazu kąpielisk na 2012 rok na terenie Gminy Gołuchów,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołuchów w 2012 roku.
6.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7.Wolne głosy i wnioski.
8.Zakończenie posiedzenia XIV Sesji Rady Gminy.

 

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                    /-/ Jan Sobczak

                                                                       

Przeczytano: 2063 razy.

Wydrukuj

Do góry