Wiadomości

03 czerwca 2015 16:53 | Wiadomości

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

„Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” jest kolejnym dokumentem opracowanym w ramach projektu pn.: „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracja Kalisko
-Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.

Głównym celem opracowania jest zbadanie obecnego systemu transportowego w miastach rdzenia AKO – Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim i jego obszarze funkcjonalnym oraz określenie potrzeb inwestycyjnych na kolejne lata, natomiast cele szczegółowe to:

  • poprawa dostępności terytorialnej Obszaru Funkcjonalnego AKO;
  • zrównoważony rozwój transportu, niwelowanie zróżnicowań, tworzenie spójnej sieci infrastruktury transportowej;
  • poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;
  • bezpieczeństwo i niezawodność systemów transportowych;
  • ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Udostępniając Państwu projekt Studium zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz przedstawicieli środowisk naukowych i mieszkańców zainteresowanych prężnym rozwojem regionu do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Studium przeprowadzone zostaną w dniach 3-24 czerwca 2015 r. W ramach konsultacji zorganizowane zostaną dwa spotkania:

  • 11 czerwca br. (czwartek) o godz. 11.00 w sali recepcyjnej kaliskiego Ratusza – Główny Rynek 20.
  • 12 czerwca br. (piątek) o godz. 11:00 w sali sesyjnej ostrowskiego Urzędu Miejskiego
    – al. Powstańców Wielkopolskich 14.

Zgodnie z założeniami projektu zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu.

Uwagi do projektu Studium należy przekazywać poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej) podczas spotkań lub przesłanie go drogą elektroniczną na adres biura projektu ako@um.kalisz.pl  w terminie do dnia 24 czerwca 2015 r.

Projekt Studium wraz z załącznikami oraz formularz zgłaszania uwag znajdują się w załącznikach.

Wersja papierowa dokumentu dostępna jest w Biurze Obsługi Inwestora i Partnera Społecznego Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1A – pokój 305.

Studium transportu zrównoważonego AKO - do konsultacji społecznych

Dokonano aktualizacji zalącznika 21b do „Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Przeczytano: 1662 razy.

Wydrukuj

Do góry