Żubry

Żubry. Żubr jest największym ssakiem lądowym Europy. W Polsce żyje w stadach na wolności oraz w hodowlach zamkniętych. Jest objęty ochroną gatunkową. Żubry do Gołuchowa przywieziono w 1977 r. Gołuchowskie stado zapoczątkowały: byk Plantor i krowa Polira z Ośrodka Hodowli Żubra w Smardzewicach oraz krowy Ponta i Polana z Ośrodka Hodowli Żubra w Pszczynie. Ogółem w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt do końca 2009 roku hodowano 88 żubrów, z tego 76 osobników urodzonych w Gołuchowie. Organizacja zagrody i wydzielenie tzw. zagród dziennych pozwala na oglądanie zwierząt od świtu do zmierzchu przez cały rok.

zubry2.jpg