Trasy rowerowe

Na terenie gminy Gołuchów wytyczono i oznakowano następujące trasy rowerowe:

  • Gołuchów (park) – Kajew – Cieśle – Wszołów (folwark) – Przekupów – Gołuchów – 15 km

  • Gołuchów (park) – Czerminek – Szkudła- Kucharki – Szkudła (folwark) – KRUS – kamień św. Jadwigi – Gołuchów (park) 15 km

  • Gołuchów (przy drodze krajowej nr 12 Gołuchów – Kalisz) – Kuchary – Kościelna Wieś – 11 km

  • Gołuchów (park) – Tursko – Jedlec - kamień św. Jadwigi – Gołuchów (park) 14 km

  • Gołuchów – Jedlec – Macew - Jastrzębniki – Russów. Trasa pozwoliła na połączenie w jeden szlak miejscowości położonych na terenie gmin: Gołuchów, Blizanów i Żelazków

 

Przez teren gminy biegnie również południowy odcinek „Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej” ze szczególnym uwzględnieniem Gołuchowa, rozpoczynającej się w Poznaniu a mającej swój koniec w Siemianicach. Trasa liczy 280 km. Na terenie gminy, trasa wytyczona została następująco: Popówek – Macew – Jedlec – Gołuchów – Tursko – Pleszówka.