Placówki oświatowe

W roku szkolnym 2015/2016 na terenie Gminy Gołuchów funkcjonują następujące placówki oświatowe:
1) Gimnazjum w Gołuchowie,
2) Zespół Szkól w Kościelnej Wsi,
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie,
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu,
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach,
6) Szkoła Podstawowa w Kucharach,
7) Publiczne Przedszkole w Kucharach.
8) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku.

Z dniem 01 listopada 2015 roku Szkoła Podstawowa w Kucharach oraz Publiczne Przedszkole w Kucharach zostały przekazane do prowadzenia Stowarzyszeniu Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” w Kucharach i połączone w Zespół Szkolno – Przedszkolny.
Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 664 uczniów a do gimnazjów 305 uczniów. Z wychowania przedszkolnego korzysta 286 dzieci, z czego 43 realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych.
W szkołach Gminy zatrudnionych jest łącznie 143 nauczycieli na 125,93 etatach.
513.jpg

514.jpg
 

Wykaz placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Gołuchów:

Organ prowadzący

Nazwa szkoły /adres

Dyrektor

Dane teleadresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gmina

   Gołuchów

Gimnazjum w Gołuchowie

ul. Czartoryskich 53

63-322 Gołuchów

 

mgr Katarzyna Maciejewska

tel. 62 7615 002

 

gimnazjum@goluchow.pl

www.gm-goluchow.pl

Zespół Szkół w Kościelnej Wsi

    ul. Kaliska 2;62-811 Kościelna Wieś

 

1. Gimnazjum

mgr Katarzyna Laksander

tel. 62 7616 627

 

gimnazjum@comm.pl

www.gimnazjum-koscielnawies.pl

2. Szkoła Podstawowa

Im.  Henryka Sucharskiego

 

 tel. 62 7616 627

szkola.koscielnawies@gmail.com

 

3. Publiczne Przedszkole

ul. Ostrowska 1

tel. 62 7616 626

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Gołuchowie

ul. Słowackiego 1A

63-322 Gołuchów

 

  1. Szkoła Podstawowa

im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej

 

2. Publiczne Przedszkole

 

mgr Zofia Stawicka

tel. 62 7617 020

 

spgoluchow@wp.pl

www.zspgoluchow.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Jedlcu

Jedlec 154; 63-322 Gołuchów

 1. Szkoła Podstawowa

Im. Królowej Jadwigi

2. Oddział Przedszkolny
3. Publiczne Przedszkole

 

mgr Grażyna Szczepańska

tel. 62 7615 689

 

sp_jedlec_154@o2.pl

www.zspjedlec.superszkolna.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Kucharkach

Kucharki 39; 63-322 Gołuchów

 

1. Szkoła Podstawowa 

Im. Arkadego Fiedlera

2. Oddział Przedszkolny


3. Publiczne Przedszkole,z oddziałami  w Karsach i Żychlinie

mgr Aneta Rataj

tel. 62 7615 528

 

spkucharki@gmail.com

www.zspkucharki.superszkolna.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Tursku

Tursko 10; 63-322 Gołuchów

 

1. Szkoła Podstawowa

Im. Armii Krajowej


2. Oddział Przedszkolny
3. Publiczne Przedszkole

 

mgr Lucyna Kempińska - Cieślak

tel. 62 7615 252

 

sp.tursko@neostrada.pl

www.sptursko.superszkolna.pl

Stowarzyszenie Wspierania Wsi „Wspólne Dobro”

w Kucharach

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Kucharach

Kuchary 99; 63-322 Gołuchów

 

  1. Szkoła Podstawowa
  2. Publiczne Przedszkole

 

mgr Elżbieta Włodarz

tel. 62 7616 812

 

sp-kuchary@wp.pl