Gołuchów

OSP Gołuchów

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołuchowie

63 – 322 Gołuchów

ul. Breugnota 1

 

Prezes: Dh Marcin Kaźmierczak tel. 509 600 895

 

Skład Zarządu OSP Gołuchów:

1. Kaźmierczak Marcin - Prezes
2. Trzebniak Adam - Wiceprezes
3. Solarczyk Adam - Wiceprezes - Naczelnik
4. Grabarek Mateusz - Zastępca naczelnika
5. Łuczak Marek - Sekretarz
6. Solarczyk Mirosław - Skarbnik
7. Rutkowski Marcin - Gospodarz
8. Wojcieszak Jan - Członek
9. Bociański Wojciech - Członek

Komisja Rewizyjna:

1. Mikołajczyk Wiesław – Przewodniczący
2. Łuczak Monika – Sekretarz
3. Płaczek Andrzej – Członek
4. Grzelarczyk Mateusz - Członek
5. Świderski Arkadiusz - Członek