Kuchary

OSP Kuchary

Ochotnicza Straż Pożarna w Kucharach

63 – 322 Gołuchów

 

Prezes: Dh Marek Garczarek tel. 784 975 425

 

Skład Zarządu:

1. Garczarek Marek - Prezes
2. Łukasz Skowron - Wiceprezes
3. Zdunek Leszek - Wiceprezes - Naczelnik
4. Gałecki Sławomir - Zastępca Naczelnika
5. Balcer Michał - Sekretarz
6. Balcer Antoni - Skarbnik
7. Zawada Piotr - Gospodarz
8. Ceglarek Agnieszka - Kronikarz
9. Pelka Witold - Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Melka Zenon - Przewodniczący
2. Mikołajczak Błażej - Wiceprzewodniczący
3. Naskręcki Rafał - Sekretarz