Kościelna Wieś

OSP Kościelna Wieś

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

ul. Kreczunowicza

62 – 811 Kościelna Wieś

e-mail: ospkoscielnawies@wp.pl 

strona internetowa:  www.ospkoscielnawies.eu


Prezes: Dh Waldemar Melerowicz  tel. 517 665 950, 795 450 280

Skład Zarządu:

1. Melerowicz Waldemar - Prezes
2. Binek Piotr - Wiceprezes - Naczelnik
3. Binek Marcin - Wiceprezes
4. Szczepaniak Grzegorz - Zastępca Naczelnika
5. Grabarek Jan - Sekretarz
6. Kułton Aleksander - Skarbnik
7. Militowska Marika - Gospodarz
8. Doktór Bernard - Zastępca Gospodarza
9. Militowska Paulina - Kronikarz
10. Zawieja Rafał - Członek
11. Dymalski Krzysztof - Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Tyrakowski Wojciech - Przewodniczący
2. Pawlak Tomasz - Wiceprzewodniczący
3. Bińczyk Małgorzata - Sekretarz