Bogusław – Bogusławie

OSP Bogusław - Bogusławice

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławiu - Bogusławicach

63 – 322 Gołuchów

 

Prezes: Dh Roman Winkowski tel. 609 235 209

 

Skład Zarządu:

1. Winkowski Roman - Prezes
2. Glanert Wociech - Wiceprezes, Kronikarz
3. Kołodziejczyk Dariusz - Wiceprezes - Naczelnik
4. Skowroński Radosław - Zastępca Naczelnika
5. Maciejewski Tomasz - Sekretarz
6. Pomieciński Tomasz - Skarbnik
7. Kościelniak Paweł - Gospodarz
 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Mikołajczak Tomasz - Przewodniczący
2. Matelski Mirosław - Sekretarz
3. Sobczak Krzysztof - Członek