Dybul

Dybul”

Jest to nazwa miejsca w parku, które w XVII wieku zamieszkiwał młynarz Dybuł. Stosowana przez lata przełożyła się także na stojące tam dwa budynki. Pierwszy z nich wybudowany został w latach 1876-1877 i użytkowany był w dwojaki sposób. Niższą, środkową partię wykorzystywano jako kurnik, natomiast skrajne dwukondygnacyjne pawilony stanowiły mieszkania dla służby. Drugi z budynków, wzniesiony siedem lat później, pełnił funkcję obory. Obydwa zaprojektowane zostały według francuskich, dziewiętnastowiecznych wzorów. Obora po pożarze w 1901 roku została odbudowana, a w 1916 roku przebudowana na stajnię. Kurnik w niezmienionej formie przetrwał do 1945 roku. W kolejnych latach budynki stopniowo popadały w ruinę. Odbudowane zostały w latach 1977-1982 staraniem Lasów Państwowych, a ich wnętrza przystosowano do pełnienia nowych funkcji. W miejscu dawnego kurnika mieszczą się mieszkania służbowe pracowników Ośrodka Kultury Leśnej, a stajnia jest obiektem wystawienniczym Muzeum Leśnictwa. W 1983 roku otwarto w niej pierwszą stałą ekspozycję „Technika leśna”. Ze względu na powiększające się zbiory muzealne, a także gabaryty niektórych eksponatów wystawę przeniesiono do „Owczarni” i na nowo zaaranżowano na blisko dziesięciokrotnie większej powierzchni. Aktualnie w „Dyblu” trwają prace związane z przygotowaniem nowej ekspozycji zatytułowanej „Ochrona lasu”.