Populacja

Ogółem we wszystkich miejscowościach zamieszkuje ponad 10500 mieszkańców. Najbardziej zaludnione są Gołuchów i Kościelna Wieś - każdą z miejscowości zamieszkuje ponad 2 tys. mieszkańców. W gminie znajdują się 23 wsie.

  

Lp.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

LICZBA MIESZKAŃCÓW

1.

BIELAWY

191

2.

BOGUSŁAW

67

3.

BOGUSŁAWICE

150

4.

BORCZYSKO

74

5.

CIEŚLE

83

6.

CZECHEL

272

7.

CZERMINEK

276

8.

GOŁUCHÓW

2316

9.

PRZEKUPÓW

68

10.

JEDLEC

729

11.

KAJEW

299

12.

KARSY

410

13.

KOŚCIELNA WIEŚ

2620

14.

KRZYWOSĄDÓW

357

15.

KUCHARKI

293

16.

KUCHARY

570

17.

MACEW

172

18.

PLESZÓWKA

212

19.

POPÓWEK

75

20.

SZKUDŁA

390

21.

TURSKO

474

22.

WSZOŁÓW

197

23.

ŻYCHLIN

222

 

RAZEM:

10.517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba mieszkańców Gminy Gołuchów  z podziałem na poszczególne miejscowości wg stanu na dzień 31.12.2016r.

(zameldowanie na pobyt stały)