Krzywosądów

OSP Krzywosądów

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywosądowie

63 – 322 Gołuchów


Prezes: Dh Wróblewski Jacek tel. 517 774 891

 

Skład Zarządu:

1. Wróblewski Jacek - Prezes
2. Waliszewski  Henryk - Wiceprezes
3. Przybylski Jerzy - Wiceprezes - Naczelnik
4. Balcerek Bogusław - Zastępca Naczelnika
5. Czaplicki Jakub - Sekretarz
6. Składnikiewicz Roman - Skarbnik
7. Dobrzyński Mariusz - Gospodarz
8. Cieślak Stanisław - Członek
9. Kubiak  Piotr - Członek
10.Siuda Ryszard - Członek
11.Dobrzyński Bartosz - Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Rauhut Roman - Przewodniczący
2. Kubiak Eugeniusz - Wiceprzewodniczący
3. Sołtysiak Daniel - Sekretarz