Cennik usług

 

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie informuje,

że od dnia 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.

obowiązują niżej wymienione taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i odprowadzania ścieków

 

 

  • Taryfa za 1m3 wody pobieranej :

Lp.

Przeznaczenie

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

Dla celów zaopatrzenia gospodarstw domowych

2,88

3,11

2.

Przez pozostałych odbiorców

2,91

3,14

  • Opłaty abonamentowe za przyłącze wodociągowe (za jeden miesiąc)

Lp.

Przyłącze wodociągowe

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

wszystkie

2,50

2,70

 

Stawka opłat za wodę obliczana ryczałtowo wynosi 150% stawki przyjętej w punkcie 1 i 2.

 

  • Taryfa za 1m3    ścieków:

Lp.

Rodzaj

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

Socjalno-bytowych zrzucanych do urządzeń kanalizacyjnych zasilających oczyszczalnię w Gołuchowie oraz w Kucharach

4,90

5,29

2.

Poprodukcyjnych z terenu gminy Gołuchów

6,72

7,26

  • Opłaty abonamentowe (za jeden miesiąc)

Lp.

Przyłącze kanalizacyjne

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

wszystkie

2,30

2,48

 

 *Cena brutto = cena netto + obowiązująca stawka VAT w 2017 r. (8%)