Zasiłek rodzinny - Komu przysługuje

Prawo do zasiłku rodzinnego (i dodatków do tego zasiłku) przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie uczącej się (parz słowniczek).