Peter Wall

Rada Gminy Gołuchów uchwałą nr XI/94/2015 z dnia 06.10.2015 r. nadała Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Gołuchów:
Panu Peterowi Wall’owi - współtwórcy partnerstwa Eastleigh i Gołuchowa

Pan Peter Wall - urodzony w 1939 r. Życie zawodowe rozpoczął jako pracownik administracyjny oraz nauczyciel w szkole podstawowej.
W latach 1956-1993 pracował w służbach cywilnych oraz policji, gdzie brał udział w głównych śledztwach, dowodził operacjami. Był przedstawicielem stowarzyszenia pracowników policji, kuratorem. Reprezentował Wielką Brytanię jako sekretarz policji m.in. w USA, Holandii.

  


Po przejściu na emeryturę pracowała jako konsultant m.in. w Europie Wschodniej organizując konferencje na temat policji.
W 1995 r. rozpoczął współpracę z Urzędem Miasta Easleigh. Sprawował funkcje burmistrza, zastępcy burmistrza, przewodniczącego rady oraz przewodniczącego wielu komisji m.in. bezpieczeństwa, społeczności lokalnych, ekonomicznego rozwoju.
Od 2001 r. czyli od momentu nawiązania kontaktów z Gołuchowem był postacią wspierającą rozwój tych relacji co w efekcie zaowocowało podpisaniem porozumienia w zakresie wymiany młodzieży oraz uznania powiązań biznesowych pomiędzy Gołuchowem i Eastleigh.
Dzięki tym porozumieniom możliwe do zrealizowania były liczne turnieje piłkarskie zarówno w Gołuchowie jak i w Eastleigh, spotkania młodzieży, wymiana zespołów muzycznych, spotkania przedsiębiorców i wymiana myśli gospodarczych.
Jego życzliwość, tolerancja i wsparcie było zawsze bardzo odczuwalne i cenne.
Tytuł wręczono 9 października 2015 r. w Eastleigh podczas III Forum Gospodarczego Eastleigh - Gołuchów