Organizacje pozarządowe

Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2018 roku

II Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2018 roku

I Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2018

 I Otwarty Konkurs Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 22 listopada 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl

 

V Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 30 sierpnia 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl

 

IV Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 30 czerwca 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl


III Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 20 czerwca 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl

 

II Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 29 maja 2017 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl


I Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2017

 I Otwarty Konkurs Ofert


 Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 roku

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 19 września 2016 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres  e-mail ngo@goluchow.pl

III Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 roku

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 8 lipca 2016 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres  e-mail ngo@goluchow.pl

II Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 roku

 Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 27 kwietnia 2016 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres  e-mail ngo@goluchow.pl

I Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2016

 

I Otwarty Konkurs Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku

 

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 10 lipca 2015 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres  e-mail ngo@goluchow.pl

IV Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia  25 maja 2015 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres  e-mail ngo@goluchow.pl

III Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia  23 marca 2015 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres  e-mail ngo@goluchow.pl

II Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2015 roku

 Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 12 marca 2015 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres  e-mail ngo@goluchow.pl

I Oferta w z pominięciem Otwartego Konkursu Ofert


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2015


I Otwarty Konkurs Ofert


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2014


I Otwarty Konkurs Ofert na rok 2014

II Otwarty Konkurs Ofert na rok 2014


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2013

KONKURS  nr 2

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadania w obszarze: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Termin składania ofert upływa dnia 4 września 2013 r. godz. 15.30

ogloszenie_2_2013.pdf

wzór oferty

wyniki_2_2013.pdf


 Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2013 roku

Tryb uproszczony nr 1

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 20 lipca 2013 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres  e-mail ngo@goluchow.pl

tryb_uproszczony_1_2013 


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2013

KONKURS  nr 1

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadań w obszarze: 1.Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2.Wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 3.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert upływa dnia 27 lutego 2013 r. godz. 15.30

ogloszenie_1_2013.pdf

wzór oferty

wyniki_1_2013

 


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2012

KONKURS nr 4

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z pominięciem Przedszkola w Kościelnej Wsi, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie.

Termin składania ofert upływa dnia 18 grudnia 2012 r. godz. 15.00

ogloszenie_4_2012.pdf 

oferta_4_2012.doc

 


 Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2012 roku

Tryb uproszczony nr 4

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 19 września 2012 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres  e-mail ngo@goluchow.pl

oferta_tryb_uproszczony_4_2012.pdf

 


Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2012 roku

Tryb uproszczony nr 3

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 24 lipca 2012 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl

oferta tryb uproszczony 3_2012.pdf - Oferta została wycofana w związku ze złożonym pismem przez organizację pozarządowa.

 


 Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2012 roku

Tryb uproszczony nr 2

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 7 czerwca 2012 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl

oferta tryb uproszczony 2_2012

 


 Otwarty Konkurs Ofert na rok 2012

KONKURS nr 3

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadania pn. „Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Gołuchów.

Termin składania ofert upływa dnia 13 czerwca 2012 r. godz. 12.00

ogłoszenie 3_2012

wzór wypełniania oferty

oferta 3_2012

oświadczenie 3_2012

wyniki 3_2012

 


 Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2012 roku

Tryb uproszczony nr 1

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 27 kwietnia 2012 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub na adres e-mail ngo@goluchow.pl

oferta_tryb_uproszczony_1_2012.pdf


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2012

KONKURS nr 2

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadania pt. „Wpieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Termin składania ofert upływa dnia 23 kwietnia 2012 r. godz. 12.00

ogłoszenie_2_2012.pdf

oferta_2_2012.doc

sprawozdanie_2_2012.doc

wyniki_2_2012.pdf


  Otwarty Konkurs Ofert na rok 2012

KONKURS nr 1

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący zadania pt. „Wpieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Termin składania ofert upływa dnia 5 stycznia 2012 r. godz. 12.00

ogłoszenie_1_2012.pdf

oferta_1_2012.doc

sprawozdanie_1_2012.doc

wyniki_1_2012.pdf


 Otwarty Konkurs Ofert na rok 2011

KONKURS nr 2

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, jako prewencyjna forma zagospodarowania czasu wolnego”.

Termin składania ofert upływa dnia 11 października 2011 r. godz. 12.00 

ogłoszenie_2_2011.pdf

oferta_2_2011.pdf 

sprawozdania_2_2011.pdf

wyniki_2_2011.pdf


 Tryb uproszczony zlecenia realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2011 roku

Tryb uproszczony nr 1

Oferta złożona zgodnie z art. 19a. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi dotyczące niniejszej oferty kierować może każdy do dnia 16 czerwca 2011 roku na adres Urząd Gminy w Gołuchowie ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów lub telefonicznie: 62 7617 017.

tryb_uproszczony_1_2011.pdf


Otwarty Konkurs Ofert na rok 2011

KONKURS nr 1

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza Otwarty Konkurs Ofert dotyczący „Zorganizowania wypoczynku letniego oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka”.

Termin składania ofert upływa dnia 21 kwietnia 2011 roku godz. 15.00

ogłoszenie_1_2011.pdf

oferta_1_2011.pdf

sprawozdanie_1_2011.pdf

wyniki_1_2011.pdf