Kluby sportowe

Otwarty konkurs wniosków z zakresu sportu w 2012 roku.

 

KONKURS nr 1

 

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza otwarty konkurs wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadanie własnego Gminy Gołuchów w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Gołuchów”.

 

Termin składania wniosków upływa dnia 23 lutego 2012 r. godz. 12.00.

 

ogloszenie_1_2012.pdf

wniosek_1_2012.doc

sprawozdanie_1_2012.doc

wyniki_1_2012.pdf


 

Otwarty konkurs wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku.

 

 KONKURS nr 2


Wójt Gminy Gołuchów ogłasza otwarty konkurs wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadanie własnego Gminy Gołuchów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Termin składania wniosków upływa dnia 11 października 2011 r. godz. 12.00.

 

ogloszenie_2_2011.pdf

wniosek_2_2011.pdf

sprawozdanie_2_2011.pdf

wyniki_2_2011.pdf


 

Otwarty konkurs wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku.

 

KONKURS nr 1

Wójt Gminy Gołuchów ogłasza otwarty konkurs wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadanie własnego Gminy Gołuchów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

Termin składania wniosków upływa dnia 15 lutego 2011 roku do godz. 15.00

 

ogloszenie_1_2011.pdf

wniosek_1_2011.pdf

sprawozdanie_1_2011.pdf

wyniki_1_2011.pdf