Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025”


Zapraszamy Mieszkańców Gminy Gołuchów do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025”.
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w dniach od 23 maja od godz. 8.00, do 06 czerwca 2016 r., do godz. 15.00.
Uwagi i opinie do projektu Strategii można będzie zgłaszać na udostępnionym na stronie internetowej, formularzu wnoszenia uwag.
Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej gmina@goluchow.pl, wpisując w tytule korespondencji „Konsultacje Strategii” lub złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gołuchowie w terminie do 06 czerwca br., do godz. 15.00.

Wynik konsultacji społecznych

 

Strategia Rozwoju Gminy Gołuchów - projekt

Formularz zgłaszenia uwag

Zarzadzenie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025”

 


 

Konsultacje społeczne dotyczą PROJEKTU uchwały Rady Gminy Gołuchów w sprawie zmiany statutów sołectw

  Zarządzenie 154/2012 - w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych

  Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany statutu sołectw

  Informacja Wójta o wyniku konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 18 czerwca 2012 roku i trwają do dnia 25 czerwca 2012 roku.