Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie działa od 01.06.1994 r. w formie zakładu budżetowego.

Został utworzony po likwidacji Spółki Wodno – Ściekowej „Trzemna” Uchwałą nr XXXI/198/94 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29.04.1994 r.

 

Celem działalności gospodarczej zakładu jest świadczenie usług w zakresie:

  • produkcja, uzdatnianie i dostarczanie wody,

  • budowa, remonty sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

  • administrowanie, zarządzanie budynkami komunalnymi, zasobami lokalowymi,

  • wykonywanie bieżącej obsługi w zakresie zadań własnych i zleconych gminie

  • świadczenie usług na rzecz innych jednostek gospodarczych oraz mieszkańców.

 

Od 01.06.1994 r. sprawami zakładu kieruje dyrektor – mgr inż. Andrzej Mastalerek, powołany Uchwałą nr 68/110/94 Zarządu Gminy Gołuchów z dnia 30.05.1994 r.

 

Dyrektor zakładu przyjmuje codziennie w godzinach 700 – 1500 po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym (62 7617636, 62 7617639 )

e-mail zuk@goluchow.pl

 

Kasa : 700 – 1430

 

 

Budynki komunalne

Wszelkie awarie w lokalach komunalnych będących własnością gminy Gołuchów prosimy zgłaszać w godzinach urzędowania 700 – 1500 osobiście lub telefonicznie 62 7617 636, 62 7617 639.

 

Wodociągi i kanalizacja

Awarie wodociągów, kanalizacji prosimy zgłaszać w siedzibie Gołuchów ul. Biberona 8 w godzinach urzędowania 700 – 1500 osobiście lub telefonicznie 62 7617 636, 62 7617 639.

 

Poza w.w. godzinami zgłoszenia awarii przyjmują konserwatorzy wodociągów:

 

l.p.

Miejscowość

Konserwator wodociągu

Telefon

1.

Gołuchów, Jedlec

Andrzej Kapałka

62 7617 952

2.

Kuchary, Macew, Popówek

Stanisław Grzeszczyk

 62 7615 510

3.

Tursko, Pleszówka, Bielawy, Kajew, Bogusław, Bogusławice, Wszołów, Przekupów Wszołów

Edward Zarzycki

 668 806 914

 

4.

Kościelna Wieś, Borczysko, Kotowiecko, Kucharki, Karsy, Krzywosądów, Szkudła, Czerminek, Żychlin , Czechel

Stanisław Grzeszczyk

 

 62 7615 510

 

Pozostałe usługi:

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne (62 7617 636, 62 7617 639) uzgodnienie terminu przybycia do zakładu co skróci czas oczekiwania na realizacje usług:

 

  • Uzgadnianie dokumentacji w związku z przyłączeniami budynków do sieci wodno – kanalizacyjnej (konieczna jest kopia mapy zasadniczej)

  • Uzgadnianie terminów oraz kosztów wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynajmu koparek