Turystyka

Questing – Wielkopolskie questy – Gołuchowskie questy

 W sierpniu 2012 r. w Gołuchowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona promocji pierwszego gołuchowskiego questu pt. „Śladami Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej”. Questing jest stosunkowo młodą formą turystyki. Zjednujący sobie jednak coraz szerszą rzeszę miłośników, zarówno po stronie twórców, jak i odbiorców.

Quest to nieoznakowany w terenie szlak, dzięki któremu można odkryć dziedzictwo danego regionu: tradycję, kulturę oraz jego największe atrakcje.quest1.jpg [300x225]

Questing to zabawa edukacyjna – gra terenowa, której celem jest wykonanie określonego zadania i odnalezienie skarbu, ale przede wszystkim odkrycie dziedzictwa regionalnego (m.in. kulturalnego, przyrodniczego i historycznego). W zabawie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, chociaż ze względu na specyfikę zabawy, najwdzięczniejszym odbiorcą są rodziny z dziećmi. Każdy uczestnik, czy też każda drużyna otrzymuje mapkę z barwną narracją, prowadzącą przez wszystkie punkty trasy. Wędrując zgodnie z instrukcją uczestnik zabawy dociera do miejsc nieznanych, nie opisywanych w przewodnikach, lub dostrzega niezwykłe oblicze obiektów powszechnie znanych. Zwieńczeniem questu jest dotarcie do skrzyni skarbów z pamiątkową pieczęcią lub odebranie symbolicznej nagrody. 

Questing to nowe narzędzie z ogromnym potencjałem, stosowane w marketingu  miejsc, doskonale wpisujące się w strategię rozwoju danego regionu. Może zostać wykorzystane zarówno przez administrację publiczną, organizacje pozarządowe jak i firmy, czy inne podmioty komercyjne działające na danym obszarze. Wielką zaletą questingu, jest to, iż do jego realizacji nie potrzeba dużych nakładów finansowych. Istotą questów jest wydobycie najciekawszych elementów dziedzictwa kulturowego, historycznego czy przyrodniczego charakterystycznych dla danego miejsca i przekazanie informacji o nich turyście. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż w tworzenie questów jest zaangażowana lokalna społeczność. Młodzież biorąca udział w tym przedsięwzięciu zaczyna utożsamiać się z własną miejscowością i w efekcie zaczyna być dumna ze swojej małej Ojczyzny. Tego rodzaju działania przekładają się więc bardzo wymiernie na rozbudzanie lokalnego patriotyzmu.quest2.jpg [300x225]

Questing, jako forma turystyki rozpropagowany został przez amerykańską organizację Vital Communities, działającą na terenie stanu Vermont w USA. W ramach realizowanego przez nią programu „Valley Quest” do stworzenia ponad 200 questów zaangażowano m.in. uczniów szkół, skautów, stowarzyszenia historyczne oraz przedstawicieli branży turystycznej.

Największy polski projekt questingowy zrealizowany został na terenie województwa świętokrzyskiego w gminie Bałtów. Powstało tam 20 ścieżek edukacyjnych, do stworzenia których zaangażowało się 20 gospodarstw agroturystycznych i 20 młodych osób – wolontariuszy.

Tego rodzaju propozycja jest skierowana nie tylko do turystów „z zewnątrz”, ale może stać się również doskonałą formą wypoczynku weekendowego dla rodzin z dziećmi, młodzieży czy słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wspólne, niestandardowe działania zmuszające do współpracy zawsze działają na grupę integrująco. Uczestnicy tego rodzaju zabawy, utrzymują, że kto raz spróbuje, chętnie weźmie udział ponownie.

Niekwestionowaną zaletą questów, jest to, że są one dostępne cały rok, 24 godziny na dobę, nie zależą od godzin funkcjonowania jakiejkolwiek instytucji, a mapka z instrukcją jest do pobrania również z internetu.quest3.jpg [300x225]

Pierwszy gołuchowski quest powstał w wyniku współpracy pracowników Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie, Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, oddział w Gołuchowie, Biblioteki Publicznej Gminy Chocz. Opiekę merytoryczną nad Wielkopolskimi questami sprawuje Wojewódzka Biblioteka publiczna i centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Quest „Śladami Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej” promowany jest pod wspólnym znakiem „Wielkopolskich Questów”. W całej Wielkopolsce, dla miłośników aktywnego wypoczynki i pasjonatów turystycznych, przygotowano ponad 30 questów.

W kwietniu 2013 r. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie przygotowała kolejny quest pt. „Wędrówki dendrologiczne Gołuchów”.

Lista wszystkich Wielkopolskich questów na stronie www.regionwielkopolska.pl pod linkiem http://regionwielkopolska.pl/turystyka/gry-terenowe.html

  Wielkopolskie questy - Śladami Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej

  Wielkopolskie questy - Wędrówki dendrologicne Gołuchów