Pozyskane środki

Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów, ul. 23 Stycznia

Wniosek na realizacje inwestycji został złożony przez Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie w lipcu 2012 r. Projekt uzyskał współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Oś 4 Leader PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi”.

Zakres rzeczowy inwestycji:

dostawa i montaż zestawu zabawowego złożonego z kilku elementów: wieże - 2 szt., trap - 2 szt. w tym trap ściana wspinaczkowa, trap koci grzbiet, pomost ruchomy, przeplotnia drewniana, ścianka wspinaczkowa, lina do wspinania, ślizgi - 2 szt.;

- dostawa i montaż huśtawki ważki;

- dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej;

- dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. konik;

- dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. motorek;

- dostawa i montaż bujaka czteroosobowego np. koniczynka;

- dostawa i montaż ławki bez oparcia;

 - dostawa i montaż kosza na śmieci.

- wykonanie stref bezpieczeństwa

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to:  35 282,55 zł, kwota dofinasowania 22 948,00 zł.

  

 

Budowa placu zabaw w miejscowości Gołuchów, ul. Żeromskiego

Wniosek na realizacje inwestycji został złożony przez Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie w lipcu 2012 r. Projekt uzyskał współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Oś 4 Leader PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi”.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- dostawa i montaż zestawu zabawowego złożonego z kilku elementów: wieże - 3 szt., trap - 3  szt. w tym ściana wspinaczkowa, trap, przeplotnia, pomosty 3 szt. w tym pomost pochyły, pomost ruchomy, pomost z belką ruchomą, rura strażacka, ślizgi 2 szt.;

- dostawa i montaż huśtawki ważki;

- dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej;

- dostawa i montaż bujaka podwójnego np. pieski;

- dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. auto;

- dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. konik;

- dostawa i montaż ławki bez oparcia - 2 szt.;

- dostawa i montaż kosza na śmieci - 2 szt.

- wykonanie stref bezpieczeństwa

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to:  36 241,95 zł, kwota dofinasowania 23 572,00 zł.

 

Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy

Wniosek na realizacje inwestycji został złożony przez Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie w lipcu 2012 r. Projekt uzyskał współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Oś 4 Leader PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi”.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- dostawa i montaż zestawu zabawowego złożonego z kilku elementów (wieże - 2 szt., trap - 2 szt. w tym trap ściana wspinaczkowa, trap koci grzbiet, pomost ruchomy, przeplotnia drewniana, ścianka wspinaczkowa, lina do wspinania, ślizgi - 2 szt.)

- dostawa i montaż huśtawki ważki;

- dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej z drabinką;

- dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. motorek;

- dostawa i montaż bujaka czteroosobowego np. koniczynka;

- dostawa i montaż ławki bez oparcia - 2 szt.;

- dostawa i montaż kosza naśmieci - 2 szt.

- wykonanie stref bezpieczeństwa

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to: 35 314,20  zł, kwota dofinasowania 22 968,80 zł.

  

Budowa placu zabaw w miejscowości Kościelna Wieś

Wniosek na realizacje inwestycji został złożony przez Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie w lipcu 2012 r. Projekt uzyskał współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Oś 4 Leader PROW 2007-2013 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi”.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- dostawa i montaż zestawu zabawowego złożonego z kilku elementów m.in. wieże - 3 szt., schodki - 1 szt., trap koci grzbiet, pomost ruchomy, pomost linowy, przeplotnia linowa typu pajęczyna, ślizgi 2 szt., wieża z opon;

- dostawa i montaż huśtawki ważki;

- dostawa i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej;

- dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. motorek;

-  dostawa i montaż bujaka pojedynczego np. konik;

-  dostawa i montaż bujaka czteroosobowego np. koniczynka;

- dostawa i montaż ławki bez oparcia - 2 szt.;

- dostawa i montaż kosza na śmieci - 2 szt.

- wykonanie stref bezpieczeństwa

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to: 40 104,15  zł, kwota dofinasowania 25 000,00 zł.

   

„Kompetencje obywatela Unii Europejskiej. Forum obywatelskie przedstawicieli samorządów partnerskich Gołuchowa i Erkner,  24-26.08.2013 r.”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Celem projektu było rozszerzenie współpracy partnerskiej Gołuchowa i Erkner o kolejny aspekt jakim jest wiedza i doświadczenie w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Podczas realizacji projektu skupiano się na zakresie świadomości praw i swobód obywatelskich w Polsce  i Niemczech. Forum miało formę nastawioną na dyskusje i interakcje. Wiedza gromadzona podczas Forum posłuży władzom partnerskich miast jako baza do wdrażania kolejnych inicjatyw z zakresu budowania kompetencji obywatelskich wśród mieszkańców.

Rok 2013 był ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. Przedstawiciele Gminy Gołuchów oraz Miasta Erkner, organizując Forum obywatelskie, promowali dialog i wymianę doświadczeń w tym obszarze. Gościem Forum był Poseł do parlamentu Europejskiego, pan Andrzej Grzyb. Podczas Forum, zaprezentował on przykłady dobrych praktyk inicjatyw obywatelskich widzianych z perspektywy Parlamentu Europejskiego. Forum towarzyszyła wystawa prac plastycznych – efekt konkursu pt. „Obywatel Unii Europejskiej oczami młodych”. Dodatkowym elementem projektu było świętowanie Jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej Gminy Gołuchów i Miasta Klastor pod Znievom.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to: 11 855,80 zł, kwota dofinasowania 4 500,00 zł.