Działalność kulturalna i edukacyjna

Do podstawowych działań Centrum należy m.in. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę.
Realizując powyższe, w 2016 r. zorganizowano następujące aktywności:

 

1. Akademia Wokalno-Sceniczna Joanny Gogulskiej
GCK ZAMEK od trzech lat współpracuje z Joanną Gogulską, instruktorką wokalistyki i chóralistyki, kompozytorką i laureatką licznych nagród i tytułów, twórczynią Chóru Viribus Organum.
Na comiesięcznych warsztatach wokalnych spotykają się dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy, których pasją jest śpiew i rozwijanie swoich umiejętności w tym zakresie. W trakcie zajęć praktycznych obejmujących: ćwiczenia emisji głosu, dykcji, intonacji, doskonalenie poczucia rytmu oraz sztuki interpretacji piosenki, uczestnicy poznają podstawy śpiewu solowego jak i zespołowego. Zyskują ponadto umiejętność swobodnego zachowania na scenie oraz panowania nad tremą. Efekt pracy warsztatowej prezentowany jest podczas koncertów.
W 2016 r. zorganizowano następujące działania:
- Koncert Noworoczny – 17.01.2016 r.
- Wakacyjne warsztaty wokalne – 27.06-01.07.2016 r.
- Projekt muzyczny „Dzieci Kwiaty” – Koncert na Powitanie Lata w Gołuchowie – 1.01.2016 r.
- Warsztaty wyjazdowe w Turku – 17.08.2016 r.
Podczas Koncertu na Powitanie Lata została ogłoszona nazwa grupy. To GołBREAK.
„Goł” – to skrót od Gołuchów ale i fonetyczne brzmienie angielskiego słowa „go” – iść, podążać naprzód. BREAK, z kolei to element instrumentu perkusyjnego, nadającego utworowi rytm, puls. Wszystko to można złożyć w całość pod hasłem: „Idziemy naprzód w dobrym rytmie”.
 
  
 
 
2. Zespół Pieśni i Tańca „ŻYCHLINIOKI”
GCK „ZAMEK” prowadzi nadzór merytoryczno-finansowy nad Zespołem Pieśni i Tańca „ŻYCHLINIOKI”.
Zespół składa się z kapeli (8 osób) oraz grupy tanecznej (30 osób w tym grupa starsza i młodsza). Próby odbywają się regularnie raz w tygodniu w Sali RSP w Żychlinie. Grupa potrafi zaprezentować wybrane tańce regionu wielkopolskiego tj. Przodek, Ceglorz, Marynia, Maryneczka, Wisielok, Koza, Gołąbek, „Kozali mi kury paść”, „Siwy koń” oraz piosenki i pieśni okolicznościowe, dożynkowe oraz kolędy. Poza tym uczestnicy uczą się „Poniewieranego”, „Polki jarocinki”, oberka, poloneza.
Swoje umiejętności dzieci i młodzież mogli zaprezentować na koncercie kolęd - 16.01.2016 w Kościele w Kuczkowie, podczas Dnia Matki w Szkudli - 28.05.2016, podczas Dnia Seniora w Krzywosądowie - 3.07.2016, podczas Dożynek Gminnych w Kościelnej Wsi - 28.08.2016., oraz podczas Jubileusz 40-lecia ZPiT „ŻYCHLINIOKI” - 25.09.2016 r.
18 marca 2016 r. we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zorganizowano dla Zespołu Konsultacje etnochoreograficzne ze Sławomirem Pawlińskim – folklorystą i choreografem z Poznania.
W czasie ferii zimowych, w dniach 19-21 stycznia 2016 r. GCK ZAMEK zorganizowało dla grupy warsztaty taneczne.
 
 
 
 
3. Młodzieżowa Nagroda Artystyczna – ERKNER 2016
To już piąty rok z rzędu gołuchowska młodzież znalazła się w gronie laureatów konkursu Młodzieżowa Nagroda Artystyczna Erkner 2016, organizowanego przez „Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki” z naszego niemieckiego miasta partnerskiego. Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach: literatura, plastyka i sztuki stosowane oraz muzyka. W tym roku, w kategorii muzycznej, nagrodę otrzymał Mateusz Wróblewski, beatboxer z Gołuchowa.
W 2016 roku, do konkursu zgłosiło się 158 młodych artystów. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 5 listopada w Ratuszu w Erkner,  wręczono nagrody i otwarto wystawę prac konkursowych. W akcencie muzycznym wystąpiło kilku laureatów, w tym Mateusz Wróblewski, który zachwycił publiczność zgromadzoną na gali.
W gronie laureatów, znaleźli się również uczniowie Liceum Plastycznego z Kalisza, którzy otrzymali główną nagrodę zbiorową. Szkołę reprezentowały dwie uczennice oraz ich nauczycielka – Pani Ewa Ratajczyk. Szkoła wysłała do oceny konkursowej kilkanaście prac malarskich. Warto nadmienić, że GCK ZAMEK współpracuje z Liceum Plastycznym i z Panią Ewą w realizacji wielu projektów artystycznych.
 
  
 
 
4. Warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków – „PRZYJACIELE SZTUKI”
Przedszkolaki z terenu gminy Gołuchów chętnie biorą udział w warsztatach z zakresu edukacji kulturalnej przygotowanej przez GCK „ZAMEK”, zatytułowanej „Przyjaciele sztuki”. Podczas spotkania dzieci poznają podstawowe pojęcia związane ze sztuką jak np. galeria, muzeum, dyskutują kto to jest „artysta” i to może być artystą, próbują wymienić dziedziny sztuki. Dalsza część zajęć skupia się na malarstwie. Dzieci poznają narzędzia i techniki malarskie, dowiadują się o kolorach, przeprowadzają eksperyment mieszania barw. Następnie w grupach kolorują szkice jednego ze znanych dzieł sztuki.
Na zakończeni warsztatów, dzieci zwiedzają galerię obrazów malarskich prezentowanych  w Urzędzie Gminy.
 
 
5. Organizacja wystaw prac malarskich w Urzędzie Gminy w Gołuchowie i ich czasowa zmiana
Przestrzeń wystawową Urzędu Gminy w Gołuchowie d stycznia do września 2016 r. zdobiły prace pochodzące z konkursu – Młodzieżowa Nagroda Artystyczna, organizowanego corocznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki z partnerskiego miasta Erkner (Kunstfreunde Erkner e.V.). Autorami rysunków, szkiców, grafik czy zdjęć jest niemiecka młodzież z naszego partnerskiego miasta Erkner. Od kilku lat do udziału w konkursie zapraszana jest gołuchowska młodzież a od 2012 r., rokrocznie młodzi obywatele naszej gminy znajdują się w gronie laureatów tegoż konkursu. Konkurs przebiega w trzech kategoriach tematycznych: muzyka, literatura oraz plastyka i sztuki stosowane. Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbywa się podczas uroczystej gali organizowanej każdego roku w listopadzie w Ratuszu w Erkner. Podczas gali organizowany jest również wernisaż prac konkursowych w urzędowym foyer.
W grudniu, w przestrzeni wystawowej Urzędu Gminy zorganizowano wystawę kartek świątecznych, które na przestrzeni minionych lat przesyłane były do Urzędu Gminy. Wystawę prezentowano również podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego wraz z historią kartki bożonarodzeniowej.
 
 
6. Ankieta badająca potrzeby kulturalne młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Gołuchów
Na przełomie maja i czerwca 2016 r., Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” przeprowadziło badania ankietowe młodzieży gimnazjalnej na terenie gminy Gołuchów, którego celem było poznanie opinii na temat potrzeb kulturalnych w/w grupy.
Ankieta była anonimowa. Pytania w kwestionariuszu miały charakter zamknięty i otwarty. Zbiór informacje miał wyłącznie charakter statystyczny.
 Informacje zebrane w trakcie badania pomogą Gołuchowskiemu Centrum Kultury „ZAMEK” na opracowanie optymalnej oferty kulturalnej skierowanej do młodych mieszkańców gminy. 
Ankieta składała się z 5 pytań. Za pośrednictwem dyrektorów szkół rozdano 223 ankiety w Gimnazjum w Gołuchowie oraz 82 ankiety w Gimnazjum w Kościelnej Wsi. Łącznie, odpowiedzi udzieliło 194 respondentów. W odpowiedziach pojawiały się najczęściej kwestie związane ze sportem i rekreacją, co z kolei nie leży w obszarze działalności statutowej GCK „ZAMEK”. Oprócz tego wskazywano najczęściej na potrzebę organizowania koncertów warsztatów tanecznych i klubu filmowego oraz spotkań autorskich z ciekawymi ludźmi

 

2015
1. Warsztaty wokalno – muzyczne
GCK ZAMEK od dwóch lat współpracuje z Joanną Gogulską, instruktorką wokalistyki i chóralistyki, kompozytorką i laureatką licznych nagród i tytułów, twórczynią Chóru Viribus Organum. W ramach tej współpracy prowadzone są warsztaty pn. Akademia Wokalno-Sceniczna Joanny Gogulskiej. W Warsztatach biorą udział dzieci i młodzież, których pasją jest śpiew i muzyka. W trakcie zajęć praktycznych obejmujących: ćwiczenia emisji głosu, dykcji, intonacji, doskonalenie poczucia rytmu oraz sztuki interpretacji piosenki, uczestnicy poznają podstawy śpiewu solowego jak i zespołowego. Zyskują ponadto umiejętność swobodnego zachowania na scenie oraz panowania nad tremą.

  

Warsztaty odbywają się raz w miesiącu. Uczestniczą w nich dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy gminy. Efekt pracy warsztatowej prezentowany jest podczas koncertów. Pierwszy taki koncert grupy wokalnej odbył się 25 stycznia 2015 r. Był to koncert noworoczny, który zainaugurował rok kulturalny w Gołuchowie. W pierwszej artystycznej odsłonie kolędy i pastorałki na ludową nutę zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Żychlinioki”. Gołuchowską początkującą grupę wokalną wsparli wokaliści Chóru Viribus Organum oraz zespołów TuliBabki i Tulinutki, prowadzonych również przez Joannę Gogulską. Gwiazdą wydarzenia muzycznego była Justyna Majkowska, wokalistka zespołu Ich Troje w latach 2001-2003, w okresie największych sukcesów  zespołu, w tym występu na Eurowizji.
Gołuchowski koncert prowadził polonista, satyryk, pedagog, konferansjer - Witold Pelka.

W ramach funkcjonowania grupy wokalnej, w dniach 29.06 – 03.07.2015 r. członkowie wzięli udział w warsztatach wokalnych zatytułowanych L.A.S. czyli Leśna Akademia Sztuk.  Warsztaty odbywały się w Turku, w budynku Nadleśnictwa.
Wykładowcami warsztatowymi byli Joanna Gogulska oraz:
Witold Pelka - absolwent polonistyki Uniwersytetu Opolskiego, konferansjer wielu koncertów i festiwali w całym kraju. Autor humoresek emitowanych na antenie Polskiego Radia Wrocław. Scenarzysta teatrów młodzieżowych i kabaretów. Autor programów i projektów edukacyjnych realizowanych w wielu szkołach i ośrodkach kultury w Polsce. Pracuje z młodzieżą, prowadząc liczne warsztaty – interesuje go kultura żywego słowa, kabaret i gawęda. Wierzy w siłę słowa połączonego z muzyką.
Tomasz Cyranowicz - gitarzysta basowy, kontrabasista. W przeszłości współpracował między innymi z legendą polskiej wokalistyki Krystyną Prońko, hammondzistą Pawłem Serafińskim oraz wieloma muzykami jazzowymi i nie tylko tzw. młodego pokolenia.
Sebastian Johan - realizator dźwięku i akustyk Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, reżyser filmów dokumentalnych, organizator wielu akcji społecznych.
Robert Goździewicz - organy Hammonda
Tygodniowa praca słowno- muzyczna została zarejestrowana w studiu nagrań w formie słuchowiska zatytułowanego „Radio Ptasia Stacja”. Teksty audycji, utwory oraz aranżacje muzyczne to autorskie projekty Joanny Gogulskiej oraz Witolda Pelki.
Zwieńczeniem warsztatów był wieczorny koncert plenerowy w Turku.
Oprócz 14 – osobowej grupy z Gołuchowa, w warsztatach brały udział również dzieci i młodzież z Konina, Koła, Turku, Tuliszkowa i okolic.
Koncert zaprezentowany w Turku, powtórzono w Gołuchowie, 28 sierpnia 2015 r. w szklarni przylegającej do obiektu edukacyjnego „Obora” Ośrodka Kultury Leśnej audycję pt.: „Hej, dogonię lato" nadawało Radio „Ptasia Stacja" - grupa wokalna działająca przy Gołuchowskim Centrum Kultury ZAMEK. Zaprezentowano owoc swojej pracy – audycję radiową „Ptasia Stacja" przeplataną utworami muzycznymi. Podczas występu nie zabrakło ptasiego reportażu, anonsów towarzyskich, koncertu życzeń i… porad dietetyczki. A wszystko to w znakomitej oprawie muzycznej, przy dźwiękach organów Hammonda, gitary basowej i perkusji. Występ wzbogaciła recyklingowa scenografia świetlna.

   1

2. Warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków – „PRZYJACIELE SZTUKI”
Przedszkolaki z terenu gminy Gołuchów chętnie biorą udział w warsztatach z zakresu edukacji kulturalnej przygotowanej przez GCK „ZAMEK”, zatytułowanej „Przyjaciele sztuki”. Podczas spotkania dzieci poznawały podstawowe pojęcia związane ze sztuką jak np. galeria, muzeum, dyskutowały kto to jest „artysta” i to może być artystą, próbowały wymienić dziedziny sztuki. Dalsza część zajęć skupiała się na malarstwie. Dzieci poznawały narzędzia i techniki malarskie, dowiadywały się o kolorach, przeprowadzono eksperyment mieszania barw oraz pomagający zrozumieć pojęcie perspektywy w malarstwie. Następnie w grupach kolorowały szkice jednego ze znanych dzieł sztuki.
Na zakończeni warsztatów, dzieci zwiedzały galerię obrazów malarskich prezentowanych  w Urzędzie Gminy.

  

3. Młodzieżowa Nagroda Artystyczna – ERKNER 2014
Stowarzyszeni Przyjaciół Sztuki z Erkner po raz czwarty zaprosiło młodzież z terenu gminy Gołuchów do udziału w konkursie na Młodzieżową Nagrodę Artystyczną. Konkurs dedykowany jest ludziom w wieku 14-26 lat i organizowany jest w trzech kategoriach: muzyka, plastyka i sztuki stosowane oraz literatura. W tegorocznej edycji konkursu Gołuchowianie również odnieśli sukcesy. Podczas uroczystej gali w Ratuszu, pierwszą nagrodę w kategorii muzycznej odebrała: Paulina Kordylas z Gołuchowa, III nagrodę -  Barbara Dymalska z Kościelnej Wsi.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 listopada 2015 r. w ratuszu w Erkner.

4. Organizacja wystaw prac malarskich w Urzędzie Gminy w Gołuchowie i ich czasowa zmiana.
Korytarze oraz klatka schodowa Urzędu Gminy to doskonała przestrzeń wystawowa. GCK „ZAMEK” prezentuje w niej prace malarskie – efekt plenerów artystycznych. 21 października 2015 r. zorganizowano wernisaż prac plastycznych  uczniów Liceum Plastycznego im. T. Kulisiewicza z Kalisza – uczestników szkolnego pleneru malarskiego organizowanego w Gołuchowie.

 

2014

1.       Warsztaty wokalno – muzyczne

 

Warsztaty prowadzi Joanna Gogulska, instruktorka wokalistyki i chóralistyki, kompozytorka i laureatka licznych nagród i tytułów, twórczyni Chóru Viribus Organum. Do udziału w warsztatach zgłosiły się dzieci i młodzież, których pasją jest śpiew i muzyka. W trakcie zajęć praktycznych obejmujących: ćwiczenia emisji głosu, dykcji, intonacji, doskonalenie poczucia rytmu oraz sztuki interpretacji piosenki, uczestnicy poznają podstawy śpiewu solowego jak i zespołowego. Zyskują ponadto umiejętność swobodnego zachowania na scenie oraz panowania nad tremą.

Dwukrotnie, gościem specjalnym warsztatów była Justyna Majkowska,  wokalistka zespołu „Ich Troje” w latach 2001-2003. W tym czasie zespół m.in. zajął VII miejsce na festiwalu EUROWIZJA w Rydze.

  

2.       Warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków – „PRZYJACIELE SZTUKI”

 Ponad 100 przedszkolaków z terenu gminy Gołuchów wzięło udział w warsztatach z zakresu edukacji kulturalnej przygotowanej przez GCK „ZAMEK”, zatytułowanej „Przyjaciele sztuki”. Podczas spotkania dzieci poznawały podstawowe pojęcia związane ze sztuką jak np. galeria, muzeum, dyskutowały kto to jest „artysta” i to może być artystą, próbowały wymienić dziedziny sztuki. Dalsza część zajęć skupiała się na malarstwie. Dzieci poznawały narzędzia i techniki malarskie, dowiadywały się o kolorach, przeprowadzono eksperyment mieszania barw oraz pomagający zrozumieć pojęcie perspektywy w malarstwie. Następnie w grupach kolorowały szkice jednego ze znanych dzieł sztuki.

 Na zakończeni warsztatów, dzieci zwiedzały galerię obrazów malarskich prezentowanych w Urzędzie Gminy.

  

  

3.       Młodzieżowa Nagroda Artystyczna – ERKNER 2014

 Stowarzyszeni Przyjaciół Sztuki z Erkner po raz trzeci zaprosiło młodzież z terenu gminy Gołuchów do udziału w konkursie na Młodzieżową Nagrodę Artystyczną. Konkurs dedykowany jest ludziom w wieku 14-26 lat i organizowany jest w trzech kategoriach: muzyka, plastyka i sztuki stosowane oraz literatura. W tegorocznej edycji konkurowało ze sobą nieco ponad sto osób. Pierwszą nagrodę w kategorii muzycznej przyznano dla gołuchowskiego trio w składzie: Paulina Czarnecka, Tomasz Karoń i Marcel Kraszkiewicz. Wyróżnienie przyznano również dla Ewy Matuszkiewicz, w kategorii plastyka i sztuki stosowane.

 Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 listopada 2014 r. w ratuszu w Erkner.

 

 4.       Śpiewonatura – warsztaty muzykoterapeutyczne ŚPIEWONATURA

 

Celem warsztatów wokalno-terapeutycznych jest otwarcie i rozluźnienie uczestników z różnych blokad wewnętrznych (strachu, tremy, nieśmiałości) i odkrycie wewnętrznej siły. Pierwszym elementem pracy nad otwarciem głosu jest przekroczenie bariery psychicznej związanej z donośnym jego używaniem i zaakceptowaniem jego barwy.

 

Warsztaty prowadzi Joanna Gogulska, dyrygentka, kompozytorka i aranżerka, założycielka Akademii Wokalno-Scenicznej, laureatka licznych nagród artystycznych, która tak zachęcała do udziału w warsztatach: „Przyjdź na warsztaty wokalne i przekonaj się jak niewiele wystarczy zrobić, aby dowiedzieć się jak odkryć siebie na nowo. Nieważne ile masz lat, nigdy nie jest za późno ani za wcześnie na to, aby zrobić wreszcie coś dla siebie. Bądź ze sobą tak blisko, jak nigdy dotąd i odkryj w sobie pełnię siebie i swojego głosu.”

5.       Organizacja wystaw prac malarskich w Urzędzie Gminy w Gołuchowie i ich czasowa zmiana.

 

Korytarze oraz klatka schodowa Urzędu Gminy to doskonała przestrzeń wystawowa. GCK „ZAMEK” prezentuje w niej prac malarskie – efekt plenerów artystycznych. W 2014 r. przygotowano dwie wystawy. Pierwsza to efekt Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pt. „Impresje gołuchowskie”, organizowanego od 10 lat przez Pana Romualda Bartosika. Na drugiej prezentowane są prace uczniów Liceum Plastycznego im. T. Kulisiewicza z Kalisza – uczestników szkolnego plenery malarskiego organizowanego w Gołuchowie.

6.       Fotogaleria w Urzędzie Gminy obrazująca wydarzenia i inwestycje zrealizowane w 2013 r.

 

Rokrocznie na korytarzach Urzędu Gminy prezentowane są, w ujęciu fotograficznym, wydarzenia i inwestycje z roku poprzedniego.

7.       Konkursy profilaktyczne organizowane wspólnie z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień.

 

W 2014 r. zorganizowano dwa takie konkursy. Ich tematyka wpisywała się w Program……. Były to konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, ujęte w trzy kategorie wiekowe: klasy I-III szkoły podstawowe, klasy IV-VI szkoły podstawowe, klasy I-III gimnazjalne. W pierwszym z nich, zatytułowanym „Zagrożeniom internetowym mówimy STOP” wzięło udział 88 uczniów. Wręczenie nagród laureatom oraz wystawa nagrodzonych prac miała miejsce podczas Happeningu EURO-GOŁUCHÓW – 8 czerwca 2014 r. Prace te, w ujęciu graficznym, zostały zaprezentowane na kalendarzu ściennym na 2015 r., który został przekazany do szkół i laureatów konkursu. W drugim konkursie zatytułowanym „Jak radzić sobie z przemocą i agresją?” wzięło udział 119 uczniów. Wręczani nagród laureatom oraz wystawa nagrodzonych prac miała miejsce podczas IX Goluchowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 14 grudnia 20014 r.

8.       Wizyta w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu

 

26 czerwca 2014 r. na zaproszenie Pana Wojciecha Spaleniaka, pochodzącego z Gołuchowa, Dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, delegacja Gminy Gołuchów miała okazje podziwiać historyczny obiekt tej najstarszej w Polsce biblioteki publicznej oraz jego nową, bardzo nowoczesną część, której oficjalne otwarcie, z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, miało miejsce rok temu.

 

Szczegóły dotyczące tego wspaniałego obiektu oraz działalności instytucji, na stronie http://www.bracz.edu.pl/

9.       Konkurs plastyczny “Kalwaria oczami dziecka”

 

Do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez gazetę lokalna naszego partnerskiego, słowackiego miasta Klastor pod Znievom, nasze dzieci zaprosił tamtejszy radny, a zarazem Honorowy Obywatel Gminy Gołuchów, Ivan Kristof.

 

Barokowa Kalwaria na wzgórzu pod zamkiem w Klastorze pod Znievom, jest ostatnim takim historycznym miejscem w regionie Turiec. Od ponad 400 lat docierają tam pielgrzymi. 

 

 Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gołuchowie, która od kilku lat współpracuje z swoim odpowiednikiem w Klastorz pod Znievom,  przygotowały ponad 80 prac. Dla nich, dodatkowym utrudnieniem był fakt, że nie wszystkie, miały okazje widzieć słowacką Kalwarie osobiście. 

 

Komisja konkursowa oceniała 218 zgłoszonych prac. Dla trójki naszych dzieci przyznała wyróżnienia. Byli to: Michalina Błaszczyk, Patrycja Florczak i Piotr Majchrowicz.

 

Komisja zdecydowała, że dla wszystkich zagranicznych uczestników przygotuje drobne upominki oraz przekaże materiały plastyczne dla szkoły – gołuchowskiej podstawówki.


2013

1.       Warsztaty wokalno – muzycznewarsztaty1.jpg [300x225]

W październiku dzieci i młodzież z terenu Gminy Gołuchów rozpoczęły warsztaty wokalno – muzyczne. Edukację muzyczną prowadzi Joanna Gogulska, dyrygent i założyciel chóru Viribus Unitis z Turku, kompozytorka oraz laureatka licznych nagród i tytułów, spośród których najważniejsze to: Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla wybitnych twórców i animatorów wielkopolskiej kultury czy Srebrny Mikrofon – prestiżowa nagroda Radia Merkury. Do udziału w warsztatach zgłosiła się młodzież, której pasją jest śpiew i muzyka. W trakcie zajęć praktycznych obejmujących: ćwiczenia emisji głosu, dykcji, intonacji, doskonalenie poczucia rytmu oraz sztuki interpretacji piosenki, uczestnicy poznają podstawy śpiewu solowego jak i zespołowego. Uczestnicy warsztatów spotykają się raz w miesiącu i pracują w czasie 6-godzinnych zajęć.

Pierwsza konfrontacja sceniczna nowej grupy wokalnej Gminy Gołuchów nastąpiła podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 15 grudnia 2013 r.

2.       Organizacja Gminnego Konkursu Wokalnego dla dzieci ze szkoły podstawowej-20.02.2013r.

3.       Konkurs Młodzieżowa Nagroda Artystyczna

W 2013 roku, miasto partnerskie Erkner oraz działające tam Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki – Kunstfreunde Erkner e.V. . po raz V ogłosiło konkurs pn.  Młodzieżowa Nagroda Artystyczna. Konkurs w zakresie sztuk plastycznych i stosowanych, muzyki oraz  literatury adresowany jest do młodzieży w wieku 14 – 26 lat.erkner_spiew.jpg [300x225]

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 151 młodych ludzi z Niemiec, Polski i Gruzji, prezentując swoje talenty we wspomnianych kategoriach. W jury Konkursu zasiadają profesorowie oraz krytycy sztuki.  Z Gołuchowa do konkursu napłynęło 19 zgłoszeń. Po stronie polskiej koordynacją konkursu zajmowało się Gołuchowskie Centrum Kultury ZAMEK

Podobnie jak w ubiegłym roku, w gronie laureatów znaleźli się reprezentanci naszej gminy.

Maria Skrzypniak zajęła drugie miejsce w kategorii muzyka. Agata Kania, również drugie miejsce w kategorii plastyka i sztuki stosowane. Gala wręczania nagród odbyła się 8 listopada w Ratuszu w Erkner. Podczas uroczystości Maria Skrzypniak prezentowała konkursowy utwór: fragment  opery „Wesela Figara”. Prace Agaty Kani natomiast zdobią ściany galerii foyer ratusza w Erkner.

4.       Fotogaleria w Urzędzie Gminy

Każdego roku przygotowywana jest galeria wydarzeń oraz inwestycji realizowanych na terenie Gminy Gołuchów w poprzednim roku. Zdjęcia zdobią ściany korytarza Urzędu Gminy.

5.       Wystawa prac w Urzędzie Gminywystawa1.jpg [300x225]

W 2013 r. organizowano dwie wystawy artystyczne w Urzędzie Gminy. Pierwsza – to fotografie pochodzące  pleneru fotograficznego zorganizowanego w Kościelnej Wsi. Zdjęcia obrazowały głównie kościół pw. Św. Wawrzyńca – najstarszą budowlę sakralną w gminie. Druga wystawa, to efekt międzynarodowego pleneru malarskiego pt. „Impresje gołuchowskie” organizowanego co roku przez Pana Romualda Bartosika.

6.       Warsztaty taneczne

Od kwietnia do grudnia 2013 r. GCK „ZAMEK” współfinansowało warsztaty taneczne tańca współczesnego prowadzone w Kościelnej Wsi dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

7.       Wizyty przedszkolaków

Zorganizowano wizytę przedszkolaków z Gołuchowa w Urzędzie Gminy. Program wizyty dotyczył kwestii ekologii i segregacji śmieci.

 flagi.jpg [300x225]flagi_w.jpg [300x225]

 

 

 2012

1.       Edukacja muzyczna dziecichanterelle.jpg [300x200]

W ramach Festiwalu Chnterelle, zorganizowano, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Gołuchowie, wyjazd dzieci na koncert do Muzeum Lipskich w Lewkowie. Koncert dedykowany był młodym odbiorcom sztuki.

2.       Konkurs Młodzieżowa Nagroda Artystyczna

Przeprowadzenie polskiej edycji konkursu pod nazwą Młodzieżowa Nagroda Artystyczna, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki  z partnerskiego miasta Erkner. Młodzież z terenu Gminy Gołuchów dokonała 7 zgłoszeń. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach: sztuka plastyczna, muzyka i literatura. Laureatami z terenu naszej Gminy zostali: Marcel Kraszkiewicz i Sara Jarczewska w kategorii muzyka – I miejsce, oraz Ewa Matuszkiewicz  w kategorii sztuka plastyczna II miejsce.

Dla laureatów konkursu zorganizowano wyjazd na galę wręczenia nagród do Erkner  – 3-4 listopad 2012 r.

3.       Konkurs fotograficzny

Zorganizowano konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy pt. „Ach ten Gołuchów”. Wystawę pokonkursową zdjęć orz wręczenie nagród laureatom zorganizowano podczas VII Gołuchowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

4.       Wystawa prac w Urzędzie Gminywystawa.jpg [300x225]

Organizacja w Urzędzie Gminy  wystawy prac artystów niemieckich z regionu Erkner. Prace (rysunki, pastele, fotografie) obrazujące Gołuchów i Erkner, powstały podczas plenerów malarskich zorganizowanych w Gołuchowie i Erkner przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki z Erkner w 2011 r. Wystawa zdobiła sale sesyjną oraz korytarze Urzędu Gminy.

5.       Fotogaleria w Urzędzie Gminy

Przygotowywano galerię zdjęć obrazujących wydarzenia oraz inwestycje zrealizowane na terenie Gminy Gołuchów w 2011 r. Zdjęcia zdobiły ściany korytarza Urzędu Gminy.