Świetlice

W 2015 r. Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” prowadziło świetlice w szkołach podstawowych w Jedlcu, Kościelnej Wsi oraz Tursku. W ramach działalności świetlic organizowany jest czas wolny dla dzieci po zakończonych zajęciach szkolnych. Są to zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy planszowe, omawianie świąt i wydarzeń, zajęcia plastyczne inne.
GCK „ZAMEK” organizuje również czas wolny dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

FERIE ZIMOWE 2015
W ramach organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, podczas minionych ferii, w szkołach podstawowych w Jedlcu i Kościelnej Wsi przygotowano tygodniowy program rekreacyjny. Dzieci uczestniczyły w warsztatach tanecznych połączonych z grami i zabawami integracyjnymi. Na zakończenie warsztatów, prezentowały nabyte umiejętności. Odbyły się również warsztaty zdrowego żywienia, podczas których dzieci uczyły się o witaminach zawartych w poszczególnych produktach spożywczych, jak skomponować dietę aby dostarczać organizmowi potrzebnych mikroelementów itd. Samodzielnie przygotowywały również sałatkę owocową i warzywną, którą następnie degustowano. W ramach warsztatów, uczyły się również zasad savoir vivre obowiązujących przy stole m.in. reguł nakrywania do stołu. Wyjechały również do kina w Kaliszu.
W półkoloniach zimowych wzięło udział 77 dzieci. Opiekunami podczas półkolonii były świetliczanki GCK „ZAMEK” oraz nauczyciele (w ramach wolontariatu).

  


PÓŁKOLONIE LETNIE 2015
W okresie wakacji letnich Samorząd Gminy Gołuchów realizował zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
Organizację oraz koordynację czynności związanych z realizacją zadania powierzono Gołuchowskiemu Centrum Kultury ZAMEK.
Gołuchowskie Centrum Kultury ZAMEK przygotowało dwie oferty dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.
Pierwsza, to propozycja Parku Wodnego „PLANTY” w Pleszewie. Był to tygodniowy turnus Wakacyjnej Akademii Sportu i Przygody. Z tej propozycji skorzystało ogółem 207 dzieci. W tygodniowym harmonogramie znalazły się zajęcia integracyjne i zabawy sportowe  z animatorami, nauka pływania, wyprawa do lasu, zajęcia w kręgielni, trening nordic walking i inne. Tygodniowe turnusy zakończyły się rozdaniem dyplomów dla każdego z uczestników.
W drugiej ofercie, tzw. stacjonarnej, zaproponowano dzieciom aktywności głównie w Gołuchowie, na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu, w terminie 27-31.07.2015 r.

  


Celem zorganizowania półkolonii stacjonarnych w Gołuchowie była chęć wskazania, że nasza miejscowość oraz  miejsca, które doskonale znamy i kochamy mogą być atrakcyjne pod kątem spędzania czasu wolnego, że można je na nowo odrywać i wykorzystywać w różnoraki sposób. Bazą spotkań podczas tygodnia stacjonarnego był terem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu. Program skonstruowano w taki sposób, aby zawrzeć w nim elementy aktywności fizycznej (zajęcia rytmiczno-taneczne, gry i zabawy w plenerze, korzystanie z placu zabaw oraz z parku linowego), elementy edukacyjne w zakresie dziedzictwa lokalnego (czytanie legend o powstaniu Gołuchowa oraz o kamieniu gołuchowskim, Wielkopolskie questy – Śladami Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej, wizyta w Zamku Książąt Czartoryskich – spotkanie z Izabellą), elementy profilaktyczne (spotkanie z ratownikami WOPR-u, spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji), elementy działań artystycznych, podczas których przekazano wiedzę w zakresie recyklingu (recyklingowe zoo - konstruowanie zwierząt z wykorzystaniem pudełek, kartonów itd.). Podczas półkolonii stacjonarnych, uczestnicy dwa razy mieli okazję udzielać wywiadu do lokalnej telewizji. Czynili to chętnie i z radością opowiadali o uczestnictwie w półkoloniach. Na zakończenie turnusu, organizatorzy wraz z uczestnikami zaprosili rodziców, rodziny oraz znajomych na podsumowanie działań półkolonijnych. W amfiteatrze Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu zaprezentowano pokaz umiejętności tanecznych zdobytych podczas tygodnia ćwiczeń, wręczono podziękowania dla przedstawicieli Samorządu i poszczególnych instytucji wspierających działania półkolonijne, wręczono również dyplomy uczestnictwa w półkoloniach oraz drobne upominki. Uroczystości towarzyszyła wystawa kartonowego zoo przygotowanego przez dzieci oraz wystawa prac plastycznych.

  


W powyższych zajęciach łącznie wzięło udział  244 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gołuchów.
Opracowaniem programu półkolonijnego oraz koordynacją działań zajmowała się Patrycja Walerowicz – Wojtkowiak – Dyrektor Gołuchowskiego Centrum Kultury ZAMEK w Gołuchowie.
Kierownikami byli nauczyciele: Ewa Olczak, Iwona Kubiak, Lidia Bogacz, Hanna Setecka, Elżbieta Kraszkiewicz
Role opiekunów pełnili: Ewa Setecka, Marcela Gil, Donata Dzierla, Grzegorz Pisarski, Katarzyna Góźdź – Kik, Michał Marciszak, Tomasz Karoń, Alicja Krupa.

 

W 2014 r. Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” prowadziło świetlice w szkołach podstawowych w Jedlcu, Kościelnej Wsi oraz Tursku. W ramach działalności świetlic organizowany jest czas wolny dla dzieci po zakończonych zajęciach szkolnych. Są to zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gry i zabawy planszowe, omawianie świąt i wydarzeń, zajęcia plastyczne inne.

GCK „ZAMEK” organizuje również czas wolny dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich.


FERIE ZIMOWE 2014

Podczas ferii zimowych dla dzieci zorganizowano zajęcia stacjonarne w świetlicach szkolnych, bazujące na grach i zabawach grupowych. Nie brakowało chętnych na wyjazdy do kina oraz na zajęcia ruchowe zorganizowane w hali sportowej w Gołuchowie. W zajęciach podczas ferii, w ramach świetlic prowadzonych w Jedlcu, Kościelnej Wsi oraz Tursku wzięło udział 65 dzieci.


ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWEswietlica1.jpg [300x400]

Od września 2012 r. pod egidą Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie rozpoczynają działanie świetlice zorganizowane w wybranych szkołach podstawowych z terenu gminy. Świetlice te wcześniej prowadzone były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  

W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowały świetlice w szkołach w Gołuchowie, Kościelnej Wsi oraz Tursku. W lutym dołączyła świetlica w szkole w Jedlcu. W roku szkolnym 2013/2014 w ramach Centrum działają trzy świetlice: w Jedlcu, Kościelnej Wsi oraz Tursku.

Świetlice realizują zadania statutowe Centrum tj. prowadzą wielokierunkową działalność kulturalną i oświatową, rozwijającą potrzeby mieszkańców oraz upowszechniają i promują kulturę, a także realizują zadania  zakresu rekreacji i turystyki.

W ramach działania świetlic organizowany jest również wypoczynek zimowy oraz letni dla dzieci.


FERIE ZIMOWE 2013

Podczas ferii zimowych dla dzieci zorganizowano zajęcia stacjonarne w świetlicach szkolnych w Gołuchowie, Kościelnej Wsi oraz Tursku. Aura zimowa sprzyjała grom i zabawom ruchowym na śniegu oraz zajęciom kulturalno – artystycznym. Nie zabrakło chętnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych zorganizowanych w hali sportowej w Gołuchowie. Tam m.in. rozegrano międzyszkolne turnieje piłkarskie i inne konkurencje sportowe.  Zorganizowano również wyjazd do kina.

   


PÓŁKOLONIE LETNIE 2013

Podczas minionych wakacji, w ramach prowadzonych świetlic w szkołach podstawowych w Gołuchowie, Jedlcu, Kościelnej Wsi oraz Tursku zorganizowano dla dzieci półkolonie letnie. 

    

W ramach zajęć, dzieci ze wszystkich wymienionych wyżej placówek skorzystały z  tygodniowego udziału w  tzw. Wakacyjnej Akademii Sportu i Przygody. Była to propozycja Parku Wodnego Planty w Pleszewie, gdzie dzieci m.in. uczyły się pływać, uczestniczyły w zajęciach i zabawach na basenie krytym i odkrytym, na kręgielni, na boisku, brały udział w zabawach terenowych takich jak podchody, budowanie szałasu, rozpalanie ogniska bez użycia zapałek, samodzielne przygotowywanie posiłku w terenie, uczyły się udzielać pierwszej pomocy, grały w piłkę wodną, uczestniczyły w konkursach plastycznych.

  

Ponadto zorganizowano wyjazd na seans filmowy Smurfy w kinie 3D w Kaliszu, do Wioski Indiańskiej w Józefowie oraz do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach zdobienia drewna metodą decoupage w Ośrodku Kultury Leśnej, zwiedziły Muzeum Leśnictwa – Powozownia, poszukiwały skarbu bawiąc się gołuchowskimi questami.

  

Ponadto podczas stacjonarnych warsztatów plastycznych dzieci uczyły się filcowania wełny.

Odbyły się również warsztaty wokalne pod nazwą „Letnia Akademia Dźwięku”. W tych warsztatach wzięły udział dzieci z w/w szkół  oraz zainteresowana młodzież z tereny gminy. W ramach warsztatów odbywały się różnorodne ćwiczenia oddechowo – przeponowe z elementami muzykoterapii i relaksacji, ćwiczenia dykcyjne, melodyczno – rytmiczno – artykulacyjne, jak również opracowywano utwory muzyczne. Na zakończenie i podsumowanie warsztatów odbył się koncert, na który zaproszono rodziców.

  

W powyższych aktywnościach wzięło udział 203 dzieci z terenu gminy. Koszt całkowity organizacji półkolonii to: 21 244,73 zł, co w przeliczeniu na 1 dziecko daje nam kwotę 104,65 zł. Półkolonie w całości sfinansowane były z budżetu gminy, z  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013. Opiekunami półkolonii były świetliczanki: Pani Elżbieta Kraszkiewicz, Pani Ewa Setecka, Pani Maria Ferenc oraz Pani Donata Nawrocka. Dodatkowo wspierali ich nauczyciele: Pani Iwona Kubiak, Pan Bartłomiej Sołtysiak, Pan Andrzej Walter oraz wolontariusze: Pani Natalia Okoniewska, Pani Agnieszka Drewniak, Pani Hanna Graczyk oraz Pani Jadwiga Kucharska.