Cennik usług

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie informuje,

że od dnia 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. obowiązują niżej wymienione taryfy dla

zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i odprowadzania ścieków

 

 

  • Taryfa za 1m3 wody pobieranej :

Lp.

Przeznaczenie

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

Dla celów zaopatrzenia gospodarstw domowych oraz pozostałych

2,88

3,11

  • Opłaty abonamentowe (za jeden miesiąc)

Lp.

Przyłącze wodociągowe

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

wszystkie

2,50

2,70

 

  • Taryfa za 1m3    ścieków:

Lp.

Rodzaj

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

Socjalno-bytowych, poprodukcyjnych zrzucanych do urządzeń kanalizacyjnych zasilających oczyszczalnie w Gołuchowie i w Kucharach oraz dowożonych

4,90

5,29

  • Opłaty abonamentowe (za jeden miesiąc)

Lp.

Przyłącze kanalizacyjne

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

wszystkie

2,30

2,48