Cennik usług

 

Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie informuje,

że od dnia 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r.

obowiązują niżej wymienione taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i odprowadzania ścieków

 

 

  • Taryfa za 1m3 wody pobieranej :

Lp.

Przeznaczenie

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

Dla celów zaopatrzenia gospodarstw domowych

2,80

3,02

2.

Przez pozostałych odbiorców

2,83

3,06

  • Opłaty abonamentowe (za jeden miesiąc)

Lp.

Przyłącze wodociągowe

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

wszystkie

2,50

2,70

 

Stawka opłat za wodę obliczana ryczałtowo wynosi 150% stawki przyjętej w punkcie 1 i 2.

 

  • Taryfa za 1m3    ścieków:

Lp.

Rodzaj

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

Socjalno-bytowych zrzucanych do urządzeń kanalizacyjnych zasilających oczyszczalnię w Gołuchowie i w Kucharach

4,70

5,08

2.

Poprodukcyjnych z terenu gminy Gołuchów

6,72

7,26

  • Opłaty abonamentowe (za jeden miesiąc)

Lp.

Przyłącze kanalizacyjne

netto (zł)

brutto* (zł)

1.

wszystkie

2,30

2,48