Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Rok - 2018

Gmina Gołuchów informuję, że w ramach realizacji Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,

 wsparcie finansowe w 2018 roku otrzymały następujące szkoły:

1.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie, ul. Słowackiego 1A, 63-322 Gołuchów

        – kwota dotacji:  12.000,00 zł,

2.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu, Jedlec 154, 63-322 Gołuchów

        – kwota dotacji:    4.000,00 zł.

 

Rok - 2017

Gmina Gołuchów informuję, że w ramach realizacji Priorytetu 3  „Narodowego Programu Rozwoju  Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,

 wsparcie finansowe otrzymały następujące szkoły:

1.      Zespół Szkół w Kościelnej Wsi, ul. Kaliska 2, 62-811 Kościelna Wieś

        – kwota dotacji:  12.000,00 zł,

2.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach, Kucharki 39, 63-322 Gołuchów

        – kwota dotacji:    4.000,00 zł.