Biblioteka - Aktualności

15 czerwca 2018 10:52 | Biblioteka - Aktualności

Nowi Czytelnicy Filii w Kościelnej Wsi i Tursku

13.06.2018r. w filii Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów w Kościelnej Wsi oraz 14.06.2018 r. w filii bibliotecznej w Tursku odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I- na czytelników. W Kościelnej Wsi pasowanych było 14 uczniów, a w Tursku 11. Pasowania poprzedzone były spotkaniami edukacyjnymi z pierwszoklasistami w bibliotekach, których celem było między innymi: zapoznanie dzieci z biblioteką i księgozbiorem, zasadami korzystania ze zbiorów, uświadomienie im roli książki w życiu człowieka, wyrobienie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, a także rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Zanim nastąpił uroczysty akt pasowania na czytelnika, dzieci wymieniły zasady zachowania się w czytelni i wypożyczalni oraz właściwego obchodzenia się z książką, a także odczytały prośby książki skierowane do dzieci, a dotyczące postępowania z nią w czasie czytania. Na koniec odbyło się uroczyste pasowanie, podczas którego każde dziecko otrzymało dyplom oraz zakładki do książek.

Zdjęcia:

Przeczytano: 575 razy.

Wydrukuj

Do góry