Biblioteka - Aktualności

15 czerwca 2018 15:53 | Biblioteka - Aktualności

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE PRZEZ GOŁUCHOWSKĄ KSIĄŻNICĘ

W roku 2018 Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów otrzymała dofinansowanie na realizację następujących projektów:
I. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury
Z Programu „Partnerstwo Dla Książki”

1. Eskapady do krainy wyobraźni – twórcze spotkania z literaturą – projekt realizowany w partnerstwie z: Gołuchowskim Centrum Kultury „Zamek”, Stowarzyszeniem Mieszkańcom Gminy Gołuchów, Gołuchowskim Ośrodkiem Turystyki i Sportu.
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu działań animujących czytelnictwo wśród dzieci i ma na celu rozwijanie u najmłodszych użytkowników biblioteki zainteresowań czytelniczych i wiedzy. W ramach jego realizacji od 08.01.2018r. do 31.07.2018r. organizowane są: spotkania z twórcami literatury dla dzieci, warsztaty literackie, detektywistyczne i artystyczne.
Całkowity koszt projektu 14000,00 zł.
Dofinasowanie 10000,00 zł.

2. Dalekie i bliskie podróże nie tylko po literaturze – projekt realizowany w partnerstwie z: Gołuchowskim Centrum Kultury „Zamek”, Gołuchowskim Ośrodkiem Turystyki i Sportu, Stowarzyszeniem "Senior XXI”.
Zadanie zakłada przeprowadzenie cyklu działań animujących czytelnictwo wśród użytkowników Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów  i ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku czytania oraz korzystania z biblioteki. W ramach projektu zorganizowane są: spotkania autorskie, prelekcje, rowerowy rajd z książką. Termin realizacji zadania od 08.01.2018r. do 30.11.2018r.
Całkowity koszt projektu 14000,00 zł.
Dofinasowanie 10000,00 zł.

Z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Całkowity koszt zadania 28760,00 zł.
Dofinansowanie 11504,00 zł.

II. Z Muzeum Historii Polski w Warszawie
Z Programu „Patriotyzm Jutra 2018”

1. Gołuchów – nasz „Ziemski Raj”
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu działań upowszechniających i popularyzujących wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego ziemi gołuchowskiej i realizowany jest we współpracy z instytucjami oraz organizacjami z terenu Gołuchowa. Ma na celu pogłębianie wiedzy na temat spuścizny kultury polskiej i europejskiej zgromadzonej przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską i przechowywanej w Gołuchowie, oraz kształtowanie patriotyzmu lokalnego związanego ze spuścizną rodów Czartoryskich i Działyńskich. Zadanie realizowane jest w terminie od 20.04.2018r. do 13.12.2018r. w związku z obchodami 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej, a w jego ramach organizowane są: warsztaty, wystawy, spotkania, koncerty oraz wydana zostanie okolicznościowa publikacja.
Całkowity koszt projektu 22230,00 zł.
Dofinasowanie 20000,00 zł.

Zdjęcia:

Przeczytano: 536 razy.

Wydrukuj

Do góry