Pozyskane środki z UE

22 maja 2019 10:15 | Pozyskane środki z UE

Projekty unijne stowarzyszeń

W trwającej perspektywie unijnej tj. w latach 2014-2020, wsparcie finansowe na realizowane projekty, w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – LGD Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”,...

czytaj więcej »

22 maja 2019 08:51 | Pozyskane środki z UE

"Recyklingowe Warsztaty dla dzieci z terenu LGD"

W okresie ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gołuchowie, odbyły się „Recyklingowe Warsztaty dla dzieci z terenu LGD”. Organizatorem projektu było Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek, natomiast Beneficjentem była Gmina Gołuchów. Projekt otrzymał wsparcie finansowe...

czytaj więcej »

22 maja 2019 08:42 | Pozyskane środki z UE

"Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"

W latach 2016 – 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” realizowany w partnerstwie z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej...

czytaj więcej »

22 maja 2019 08:36 | Pozyskane środki z UE

"Rozwój usług wsparcia w powiecie pleszewskim"

W latach 2016 – 2018 Gminny Ośrodek Ppmocy Społecznej w Gołuchowie, realizował projekt pn. „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 09:41 | Pozyskane środki z UE

"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Gmina Gołuchów w dniu 1 kwietnia 2019 roku, zawarła umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – RPWP.06.06.03-30-0003/18. Projekt...

czytaj więcej »

14 marca 2019 09:31 | Pozyskane środki z UE

"Przebudowa wraz z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne"

Gmina Gołuchów w dniu 13 grudnia 2018 roku, podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne”. Projekt...

czytaj więcej »

06 lutego 2019 12:18 | Pozyskane środki z UE

Sala sportowa w Kościelnej Wsi

Oddano do użytkowania salę sportową w Kościelnej Wsi. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 574,56 metrów kwadratowych. W obiekcie utworzone zostały następujące sale: • sala sportowa z boiskiem o wymiarach 33x18 m, oraz 178 miejscami na widowni; • pracownia języków obcych,...

czytaj więcej »

06 lutego 2019 09:44 | Pozyskane środki z UE

Termomodernizacja budynków

Zakończyła się termomodernizacja dwóch budynków na terenie naszej gminy: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach. Przedmiotem inwestycji było docieplenie ścian zewnętrznych budynków oraz stropodachów....

czytaj więcej »

20 sierpnia 2018 10:03 | Pozyskane środki z UE

Dobiega końca budowa sali sportowej w Kościelnej Wsi

Dobiega końca budowa sali sportowej w Kościelnej Wsi. W obiekcie utworzone i wyposażone zostaną: • sala sportowa z boiskiem o wymiarach 33x18 m, oraz 178 miejscami na widowni; • pracownia języków obcych, z funkcją podziału na 2 pracownie; • pracownia chemiczno-biologiczno-fizyczna; •...

czytaj więcej »

20 sierpnia 2018 09:12 | Pozyskane środki z UE

Termomodernizacja szkół w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Trwa termomodernizacja szkoły w Kucharach. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak, kwota zadania wyniesie 603.000 PLN. Jeszcze w tym roku podobny zakres prac zostanie wykonany w szkole w Jedlcu, na co zawarta została już umowa z wykonawcą - InterMAX Wiesław...

czytaj więcej »