Pozyskane środki z UE

05 czerwca 2017 10:46 | Pozyskane środki z UE

„Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę sali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”.

Gmina Gołuchów w dniu 15 maja 2017 roku, podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy...

czytaj więcej »

05 czerwca 2017 09:58 | Pozyskane środki z UE

„Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz organizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji”.

Gmina Gołuchów w dniu 23 maja 2017 roku, podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizacje projektu zintegrowanego pn. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz organizacja zajęć...

czytaj więcej »

10 września 2015 13:13 | Pozyskane środki z UE

„Rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” – 2012-2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” Koszt inwestycji 375 551,73 zł kwota dofinansowania 149 227,11 zł Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie...

czytaj więcej »

10 września 2015 13:13 | Pozyskane środki z UE

„Rozbudowa Sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw w Krzywosądowie” 2013-2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” Koszt inwestycji 392 491,58 zł kwota dofinansowania 176 813,00 zł Zakres rzeczowy obejmuje...

czytaj więcej »

11 grudnia 2014 14:44 | Pozyskane środki z UE

„Zakup instrumentów i sprzętu nagłaśniającego dla kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Tursko” 2014

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt projektu: 16 353,00...

czytaj więcej »

30 lipca 2014 12:57 | Pozyskane środki z UE

„Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” 2012/2014

„Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” 2012/2014 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,...

czytaj więcej »

03 kwietnia 2014 10:47 | Pozyskane środki z UE

"Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ulica Borowskiego, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej 2013/2014"

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” Koszt inwestycji 104 602,45 zł kwota dofinansowania 46 696 zł Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: - robót przygotowawczych, -...

czytaj więcej »

18 marca 2014 11:21 | Pozyskane środki z UE

„Wyposażenie czytelni internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów”

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Koszt całkowity: 36...

czytaj więcej »

23 stycznia 2014 15:54 | Pozyskane środki z UE

„Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Szkudła”

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 313/322/323 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi – PROW 2007 – 2013 Koszt całkowity 840 978,40 zł, kwota dofinasowania 499 600,00 zł Zakres rzeczowy: Etap I: W ramach robót...

czytaj więcej »

23 stycznia 2014 15:52 | Pozyskane środki z UE

"Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Mój Rynek””.

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 Koszt całkowity 550 321,80 zł, kwota dofinasowania 326 786,13 zł. Zakres rzeczowy: 1. Toalety publiczne 2....

czytaj więcej »