Pozyskane środki z UE

12 maja 2011 11:47 | Pozyskane środki z UE

Przebudowa drogi gminnej polegające na wydzieleniu ścieżki rowerowej Tursko-Gołuchów – 2010/2011

Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” Koszt inwestycji 376 126 zł kwota dofinansowania 200 000 zł Zakres rzeczowy: - Odtworzenie trasy - Wykonanie wykopów -...

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:47 | Pozyskane środki z UE

Remont podłogi Sali wiejskiej w Kucharach – 2010/2011

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt inwestycji 20 802,90...

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:46 | Pozyskane środki z UE

Remont podłogi Sali OSP w Jedlcu, w gminie Gołuchów – 2009/2011

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt inwestycji 23 512,04...

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:45 | Pozyskane środki z UE

Zakup strojów ludowych dla Zespołu pieśni i Tańca „Tursko” – 2010/2011

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt inwestycji 27 740,49...

czytaj więcej »

12 maja 2011 11:43 | Pozyskane środki z UE

Remont dachu Sali wiejskiej w Krzywosądowie, w gminie Gołuchów – 2009/2011

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Koszt inwestycji 48 947...

czytaj więcej »

01 sierpnia 2007 09:39 | Pozyskane środki z UE

Budowa Boiska Wiejskiego we wsi Tursko

Budowa rozpoczęta w kwietniu 2007 r. Boisko wielofunkcyjne posiada wymiary 24x44 m. Wokół niego została wykonana opaska z kostki betonowe i chodnik o szer . 2 m. Po stronie południowej boiska wykonano bieżnię 60 m posiadającą 3 tory o szer. 1,22 m. Całkowita jej długość wraz z wybiegami...

czytaj więcej »

02 lipca 2007 09:38 | Pozyskane środki z UE

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie

Budowę oczyszczalni rozpoczęto w lipcu 2007 r. Przeznaczeniem oczyszczalni po rozbudowie i modernizacji jest oczyszczanie mieszaniny ścieków surowych- dowożonych i podawanych z przepompowni usytuowanej w centralnej części miejscowości Gołuchowa z terenu Gołuchów z uwzględnieniem...

czytaj więcej »

01 czerwca 2007 09:40 | Pozyskane środki z UE

Budowa Boiska Wiejskiego we wsi Jedlec

Inwestycja zrealizowana ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 działanie „Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego”. Budowę boiska rozpoczęto w marcu 2007 r. Inwestycja polegała na wybudowaniu...

czytaj więcej »

01 października 2005 09:41 | Pozyskane środki z UE

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Tursko

Inwestycja rozpoczęta w marcu 2005 r. została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Stacja zaopatruje w wodę miejscowości Tursko, Bielawy, Kajew, Cieśle,...

czytaj więcej »

01 października 2004 09:57 | Pozyskane środki z UE

Budowa drogi gminnej- ulica Kwiatowa, Osiedlowa, Kajewska, Wierzbowa, Różana, Zielona w Gołuchowie

Budowa drogi rozpoczęta w lipcu 2004 r. jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. Koszt inwestycji wyniósł 1 189 789,43 zł, z czego współfinansowanie wyniosło 454 748,47 zł. Droga o długości 922,00 m; szerokości jezdni od 5,00m...

czytaj więcej »