Pozyskane środki z UE

12 maja 2011 11:47 | Pozyskane środki z UE

Remont podłogi Sali wiejskiej w Kucharach – 2010/2011

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Koszt inwestycji 20 802,90 zł kwota dofinansowania 11 900

 

Zakres rzeczowy:

- Rozebranie instalacyjnych list przyściennych oraz ponowny montaż po wykonaniu nowej podłogi

- Jednokrotna impregnacja niewymywalnym impregnatem grzybobójczym istniejącej podłogi z desek

- Ułożenie podłogi z desek sosnowych o grubości 25 mm na pióro-wpust

- Cyklinowanie podłogi drewnianej z zaolejowaniem dwukrotnym metodą mokre na mokre olejem do podłóg drewnianych

- Naprawa schodów betonowych

- Okładziny schodów z płytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm

 

Termin składania wniosku o płatność: czerwiec 2011 rok

Przeczytano: 2144 razy.

Wydrukuj

Do góry